N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
427
1346
12410
45000
62305
6151409

Plan zagospodarowania

Plan zagospodarowania

Informacja 29.03.2022 r.

Informacja 21.05.2021 r.

Informacja 23.01.2020 r.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz

Informacja 04.02.2021 r.


Informacja 17.10.2019 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz

Projekt do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: 17.10.2019 – 12.11.2019 r. wraz z załącznikami (BIP)


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach: 23.05.2019 r. – 25.06.2019 r.)

Zarządzenie nr 143 Wójta Gminy Mucharz z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mucharz, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 23 maja 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku wraz z wykazem uwag (w załączniku)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, 21.06.2018 r.

Uchwała nr XXVI/238 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz

Załącznikami do niniejszej uchwały (dostępnymi pod powyższym linkiem) są:
1) załącznik nr 1: Tekst studium - Tom I - Uwarunkowania rozwoju gminy;
2) załącznik nr 2: Tekst studium - Tom II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy - ustalenia
3) załącznik nr 3: „Uwarunkowania rozwoju" - rysunek nr 1 w skali 1:10 000;
4) załącznik nr 4: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego" - rysunek nr 2 w skali 1:10 000;
5) załącznik nr 5: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz.


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Jaszczurowa, 29.11.2016

Uchwała z dnia 29 listopada 2016 r. z załącznikami


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze wraz z załącznikami, 19.12.2015

Uchwała nr X/76 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 19 grudnia 2015 roku z załącznikami


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze, 22.07.2015

Uchwała nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze

Ogłoszenie Wójta Gminy Mucharz o uchwale Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w tekście studium (załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w załącznikach graficznych (załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Mucharzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz (załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rysunek nr 1, załącznik nr 3

Rysunek nr 1b, załącznik nr 4

Rysunek nr 2, załącznik nr 5

Rysunek nr 3, załącznik nr 6

Rysunek nr 4, załącznik nr 7

Rysunek nr 5, załącznik nr 8

Rysunek nr 6, załącznik nr 9


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, 31.03.2014

Uchwała nr 256, 31.03.2014 / załącznik

Uchwała nr 257, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 258, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 259 z dn. 31.03.2014

Załącznik do uchwały 259 z dn. 31.03.2014 (pdf, 11 MB)


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 9.01.2014


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 16.09.2013

Zmiana studium, uchwała 20/209 z dnia 16.09.2013 (pdf)

Załącznik nr 1, Zmiana studium - tekst studium (pdf)

Załącznik nr 2, Wykaz zmian w załącznikach graficznych (pdf)

Załącznik nr 10, Zmiana studium - tekst ujednolicony (pdf)

Załącznik nr 11, Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag (pdf)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, załącznik nr 2 do uchwały 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 29/259 z dnia 12 X 2010 (pdf)

Część graficzna planu, załącznik 1 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, załącznik 2 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, załącznik 3 (pdf)

Wykaz stanowisk archeologicznych, załącznik 4 (pdf)

Wykaz obiektów zabytkowych, załącznik 5 (pdf)

Informacja o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz (doc)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz - procedura (doc)


Część graficzna planu - ramki (pdf)

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023