N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
507
1346
12490
45080
62305
6151489

Orlik 2012 w Mucharzu

Orlik 2012 w Mucharzu

Szkoła Podstawowa w Mucharzu

34-106 Mucharz nr 238

tel. 33 876 13 52


Informacja, 19.12.2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mucharzu informuje, że zgodnie z "Regulamin korzystania z Orlika" - Boisko Orlik jest nieczynne do końca lutego 2024 r.

Elżbieta Sikora
dyrektor SP Mucharz


Informacja, 21.03.2023

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wokół szkoły, wejście na teren Orlika odbywa się przez dolną bramkę od strony bocznej drogi. Bardzo proszę wszystkich uczestników o stosowanie się do nowych wytycznych korzystania z boisk, zachowania zasad BHP oraz szczególnej ostrożności. Zabrania się wchodzenia na teren budowy.

Elżbieta Sikora
dyrektor SP Mucharz


Informacja, 8.03.2023

Otwarcie boiska Orlik przy SP Mucharz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu informuje, że 11.03.2023 r. nastąpi otwarcie boisk ORLIK. Proszę Wszystkich o zapoznanie się z regulaminem korzystania z boisk Orlik. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z gospodarzem Orlika p. Ryszardem Siemieńcem tel: 726 415 641

Elżbieta Sikora
dyrektor SP Mucharz


Regulamin korzystania z Orlika

1. Administratorem kompleksu sportowego jest DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie z boisk w ciągu dnia dla uczniów jest bezpłatne.
a) Podczas korzystania z boiska wymagającego włączenia świateł użytkownicy ponoszą odpłatność wg cennika ustalonego przez administratora.
b) Gospodarz Orlika udostępni boisko po okazaniu podpisanej umowy.

4. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

5. Boiska są czynne od marca do listopada w następujących terminach:
a) boiska dostępne dla szkół gminy Mucharz w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:

 • poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

 • poniedziałek – piątek: godz. 16:00 – 20:00
 • sobota – niedziela: godz. 10:00 – 19:00

c) w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, przerwy świąteczne):

 • poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 19:00

d) w wakacje letnie:

 • poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 20:00

6. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.

7. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 5a) ustala dyrektor szkoły.

8. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 5b) –5d) koordynuje gospodarz Orlika .

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u gospodarza Orlika - telefonicznie - jeśli boisko nie wymaga oświetlenia. Rezerwacji należy dokonać minimum dobę przed terminem rezerwacji.

10. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych gospodarz Orlika może zabronić korzystania z obiektu.

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

13. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

14. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia
urządzeń lub sprzętu sportowego gospodarzowi Orlika.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) wprowadzania zwierząt;
j) korzystania z boisk bez zgody gospodarza Orlika;
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

16. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

17. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

18. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku.

19. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

21. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

22. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.

23. Ustala się dni, w których kompleks „Orlik" będzie nieczynny:

 • 1 listopada;
 • Wigilia;
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;
 • Nowy Rok;
 • Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota;
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
 • Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.

30. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Telefony alarmowe

 • Ogólnopolski numer alarmowy 112
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Straż Pożarna 998
 • Policja 997

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023