N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
716
824
2217
33240
26957
5720583

NGO JST

Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce

Projekt zakłada objęcie wsparciem obszaru 6 małopolskich gmin leżących na pograniczu powiatów suskiego i wadowickiego, stanowiących obszar spójny terytorialnie (gm. Stryszawa, Zembrzyce, Budzów - powiat suski; Mucharz, Stryszów, Lanckorona - powiat wadowicki).

Objęcie wsparciem 6 JST - gmin oraz prawie stu organizacji daje możliwość kompleksowego wdrożenia modelu współpracy. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na obopólne zapoznanie się z problemami JST i NGO. Pozwoli każdej ze stron na pogłębienie doświadczeń we współpracy.

Realizacja projektu, czyli skuteczne wdrożenie standardów współpracy zawartych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" przyczyni się do większej efektywności i transparentności wydawania środków publ., pozwoli gminom na przekazanie części zadań własnych org. III sektora na jasnych i prostych zasadach. Pośrednio pozwoli to na szerszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wskazanym obszarze.


Procedury w Gminie Mucharz

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań w Gminie Mucharz (11)

Procedura wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań w Gminie Mucharz (12)

Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Mucharz (13)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Mucharz (21)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych w Gminie Mucharz (22)

Procedura współpracy partnerskiej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz (23)

Procedura wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (31)

Procedura wspierania integracji sektora organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (32)

Procedura tworzenia partnerstw lokalnych w Gminie Mucharz (33)

Zobacz także:

Człowiek - najlepsza inwestycja - strona www

 

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023