N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
398
674
3201
18330
18700
5111293

EkoMucharz

Monitoring jakości powietrza w gminie Mucharz


Wyszukiwarka Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji. Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska.

Potencjalny inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę).

Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów.

Dostępna pod następującym linkiem:


Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Mucharz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obsługiwany jest przez pracownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
w Mucharzu (parter).

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie we wtorki w godzinach od 7.00-17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przed wizytą prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza:

Numer kontaktowy 33 876 14 68 wew. 11.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze" oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Mucharz aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Mucharz.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Portal beneficjenta

Najczęściej zadawane pytania:

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00) 12 422 94 90 wew.2


Komunikaty o jakości powietrza


Uchwała antysmogowa


Kontrole spalania

Zgodnie z zapisami Uchwały antysmogowej wymagane jest prowadzenie przez straż gminną lub między gminną, upoważnionych pracowników lub we współpracy z policją kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza. W przypadku co najmniej 10 % prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska. Pracownicy Urzędu Gminy na podstawie upoważnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska uprawniony jest do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na tereny nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 na pozostały teren (w tym m.in. budynki mieszkalne).
 • przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Ankieta dotycząca ogrzewania budynków


Akty prawa miejscowego dot. ochrony powietrza


Czyste Powietrze

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW