N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
4
758
762
3234
49563
5868290

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja SP Mucharz


Termomodernizacja ZSP Świnna Poręba


Eko edukacja w Gminie Mucharz


Poznajmy się bliżej


Kolejna droga do remontu w Gminie Mucharz

W dniu 14 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Mucharz Renata Galara podpisała umowę z wykonawcą PRDM Wadowice Sp. z o.o. na „Remont Drogi Gminnej nr 470185K w km od 0+734 - do km 1 +329 w miejscowości Mucharz oraz Skawce, Gmina Mucharz". Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na powyższe zadanie Gmina Mucharz uzyskała dofinansowanie w wysokości 395 333 zł. Całkowity koszt robót budowlanych wynosi: 494 166,92 zł. Wkład własny Gminy to 98 833,92 zł. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryją prawie osiemdziesiąt procent kosztów inwestycji.


Środki dla Gminy Mucharz

Ogłoszono wyniki pierwszego, pilotażowego naboru w rządowym funduszu „Polski Ład". Pieniądze trafią do samorządów z terenu powiatu wadowickiego w tym Gminy Mucharz w wysokości 7.495.500,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju turystyki pieszo-rowerowej.

Celem inwestycji jest przebudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych wokół jeziora o dł. około 4 km wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingów przy zbiorniku o pow. 10100 m2. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidację istniejących szkód powodziowych oraz przygotowanie infrastruktury pieszo rowerowej zintegrowanej z projektem VELO SKAWA. Inwestycja jest niezbędna wobec dynamicznego wzrostu przepływu mieszkańców i turystów w związku z powstaniem Jeziora Mucharskiego.


Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Gmina Mucharz, brała udział w projekcie z zakresu wymiany pieców, działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 331 538,85 zł natomiast wartość całego projektu wyniosła 336 585,46 zł. Dzięki temu programowi zostało wymienione 34 piece. Celem projektu była wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mucharz, na nowe piece węglowe, paliwo gazowe lub biomasę, które spełniać będą wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5-2012.


Rzeźba pisarki

Gmina Mucharz postawiła rzeźbę pisarki Janiny Barbary Górkiewiczowej w pobliżu Dworu w Jaszczurowej, obok jeziora Mucharskiego i istniejącego ciągu pieszego. Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Mucharz przeszła pozytywnie ocenę na trzech etapach uzyskując wysoką ocenę co umożliwiło otrzymanie dotacji w wysokości 103 000,00 zł. Wkład własny wyniósł jedynie 12 000,00 zł, przy całkowitym koszcie 115 000,00 zł. Kompozycja rzeźbiarska przedstawia naturalnej wielkości postać pisarki Janiny Górkiewiczowej, siedzącą na ławce podczas czytania książki.


Remont drogi w Jaszczurowej-Jamnik

W dniu 1 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD" Franciszek Fryc z siedzibą w Spytkowicach.
Remont drogi gminnej K470216 w km od 00+000 do km 00+800 w miejscowości Jaszczurowa, gmina Mucharz.
Realizacja inwestycji polegać będzie m.in. na wykonaniu robót nawierzchniowych na jezdni, remontu odwodnienia drogi, remontu przepustów, regulacji poboczy gruntowych, a także wykonaniu oznakowania. Ponadto zostanie wykonany remont mijanki z nawierzchni z destruktu oraz tłuczniowo – żwirowej na asfaltową. Wartość robót, zgodnie z umową podpisaną przez inwestora, wyniesie 748.076,76 zł, w tym pozyskane środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 683.850,00 zł.


Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie

  • kontakt: tel. (33) 4766296
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 34-106 Mucharz, Świnna Poręba 111
  • Godziny pracy
  • poniedziałek- piątek od 7.00 do 15.00

Aktualne informacje na temat działalności DDS+

  • facebook - Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie

Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie mieści się w pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Świnna Poręba 111, 34-106 Mucharz. Budynek został tak przygotowany aby spełniał wszystkie normy, dodatkowo przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025.

Dzienny Dom „Senior+" przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Mucharz w wieku 60+, w liczbie 15 osób dziennie. Są to osoby nieaktywne zawodowo dla których celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia oraz wyższa standaryzacja swojego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Seniorzy zrekrutowani zostali na podstawie Deklaracji Uczestnictwa korzystania z Dziennego Domu Senior+ poprzez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu podczas bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami.

Głównym rezultatem naszych działań jest realizacja zadania publicznego poprzez poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym Seniorów i zapewnienie im szerokiego wachlarzu działań obszarze polityki senioralnej poprzez realizację oferty rehabilitacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Dodatkowym atutem Dziennego Domu Senior+ jest możliwość wyboru indywidualnych zajęć jak również dni w których dana osoba ma możliwość uczestniczyć. Seniorzy otrzymuj opiekę, wsparcie, ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzania czasu wolnego, poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i koordynację psychofizyczną.

Placówka zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób starszych działa na podstawie statutu ustalanego przez Radę Gminy Mucharz.
Szczegółową organizację wewnętrzną placówki określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8 godzin dziennie, w godzinach od 7.00-15.00. Seniorzy w ramach spotkań integracyjnych przygotowują codziennie niewielkie posiłki: śniadania, przerwę kawową. Dodatkowa każdy podopieczny ma zapewniony ciepły posiłek.

Trzy razy w tygodniu są prowadzone zajęcia indywidualne i grupowe z fizjoterapii, prowadzone przez wykwalifikowany personel.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023