N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
148
1666
13074
53287
60663
6034311

Ukraina - pomoc uchodźcom

Ukraina - pomoc uchodźcom

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL i inne informacje.


Informacja, 1.07.2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Informacja, 4.04.2022

Bezpłatne szkolenia dla dzieci z Ukrainy / Безкоштовне навчання для дітей з України

 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu zaprasza dzieci i młodzież z Ukrainy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
 • Запрошуємо дітей та молодь з України на безкоштовне навчання.
 • Telefon kontaktowy: +48 539 124 904
 • Контактний номер телефону: +48 539 124 904


Informacja, 29.03.2022

Materiały zawierają informacje związane z możliwością uzyskania pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia w języku ukraińskim.


Informacja, 28.03.2022

Informacja o zaplanowanych dyżurach 500+ na terenie min. powiatu wadowickiego. Są to konsultacje w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, podczas których pracownicy ZUS pomogą założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek o 500+ (Консультація щодо сімейних виплатдля громадян України. Працівники Закладу соціального страхування (ZUS) допоможуть створити профіль на PUE ZUS та подати заяву на 500+)


Informacja, 22.03.2022

Linki do artykułów w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS. Dodatkowo informujemy, że aby uniknąć stania w kolejce, pod numerem tel. 32 649 12 20 (obsługiwany w języku polskim) można umówić wizytę na konkretną godzinę w oddziale w Chrzanowie i inspektoratach w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

E-wizyta w ZUS

Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy przestali pobierać emeryturę i rentę oraz opuścili terytorium Ukrainy

Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Informacja o ZUS

Emerytury i świadczenia dla osób, które pracowały na Ukrainie (broszura pdf)


Informacja, 21.03.2022

Plakaty w języku ukraińskim i polskim - dotyczą możliwości podjęcia nauki przez ukraińską młodzież w powiatowych szkołach ponadpodstawowych.

(Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Wadowicach)


Informacja, 21.03.2022

Zaktualizowana ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy - podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.


Informacja, 18.03.2022

Informacja dla mieszkańców, którzy udostępniają lokal na potrzeby mieszkaniowe obywateli Ukrainy

Informujemy mieszkańców Gminy Mucharz, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, że są zobligowani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Prosimy również, o informowanie nowo zamieszkałych osób o prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej w Gminie Mucharz (ulotka w języku ukraińskim jest do odebrania w siedzibie urzędu). Przypominamy, że worki z wysegregowanymi odpadami przed wystawieniem w dniu odbioru, należy opatrzyć naklejką z kodem przypisanym do właściciela nieruchomości. To na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek oddawania odpadów prawidłowo wysegregowanych.

Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska w Mucharzu pod numerem tel. 33 876 14 83 wew. 17 i 18 w godz. pracy urzędu.


Informacja, 10.03.2022

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma

Platforma przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.


Informacja, 7.03.2022

Zobacz poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Informacja, 3.03.2022

Informacja dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Urząd Gminy Mucharz zwraca się do mieszkańców gminy, którzy przyjęli w swoich domach uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy o zgłaszanie osób, które korzystają z zakwaterowania w prywatnych domach.

Informację o przebywaniu na terenie naszej gminy mieszkańców Ukrainy prosimy zgłaszać do urzędu gminy w Mucharzu w godzinach pracy urzędu tel. 33 876 14 83, 33 876 14 86, poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne tel. 501 583 225 lub do sołtysów wsi w sołectwach gdzie mieszkają.

Wójt Gminy
Renata Galara

Zobacz też


Informacja, 3.03.2022

Zgłoszenie bazy noclegowej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w związku z otrzymywaniem szeregu zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia informuje, iż wszystkie takie zgłoszenia należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W zgłoszeniach należy podać:

 • dokładną lokalizację obiektu (adres),
 • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
 • koszty,
 • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
 • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
 • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
 • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą się kontaktować z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych. Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składam podziękowania. Liczba zgłoszeń z Małopolski to niemal pospolite ruszenie i bardzo konkretny wyraz solidarności z Ukrainą. Będziemy koordynować te działania związane z bazą noclegową dla uchodźców z Ukrainy na terenie Małopolski. Baza miejsc została już przygotowana m.in. w oparciu o miejsca wskazane przez marszałka województwa oraz akademiki, będzie uruchamiana zgodnie z potrzebami. Zgłoszenia będziemy wykorzystywać do jej dalszego rozszerzania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Informacja, 1.03.2022


Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

 • Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
 • Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
 • Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
 • Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
 • Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
 • Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

 • Infolinia działa 24 h na dobę.
 • Tel.: +48 12 210 20 02

Wydział Spraw Cudzoziemców

 • ul. Przy Rondzie 6, Kraków
 • adres do korespondencji: ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
 • Dyrektor: Adam Spyra
 • Zastępca Dyrektora: Grzegorz Sobol

Sekretariat

 • VIII piętro, pok. 801
 • tel. 12 39 21 854
 • fax 12 39 21 354
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia

 • (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców)
 • od poniedziałku do piątku
 • 8:00 – 16:00
 • tel. 12 210 20 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik podawczy i informacja bezpośrednia

 • od poniedziałku do piątku
 • 15:00 – 18:00
 • ul. Przy Rondzie 6, Kraków

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Zobacz także

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023