N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
653
440
5280
13805
22394
5025815

Informacja Wójta Gminy Mucharz

Informacja Wójta Gminy Mucharz

W odniesieniu do artykułu "Mieszkańcy mają dosyć zaniedbań nad Jeziorem Mucharskim. Straszą blokadą krajówki", który ukazał się na portalu Wadowiceonline.pl - wyjaśnienie.

Informacja Wójta Gminy Mucharz

W odniesieniu do artykułu "Mieszkańcy mają dosyć zaniedbań nad Jeziorem Mucharskim. Straszą blokadą krajówki", który ukazał się na portalu Wadowiceonline.pl wyjaśniam:

Tereny wokół Jeziora Mucharskiego należą do PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 5 ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach to Właściciel nieruchomości obowiązany jest do utrzymania czystości na swoim terenie. Gmina Mucharz na mocy podpisanego w 2019 roku porozumienia wspiera Wody Polskie w utrzymaniu czystości na należących do nich terenach poprzez wspólnie organizowane 2 razy w roku akcje sprzątania brzegów Jeziora Mucharskiego. W akcji udział biorą pracownicy Urzędu Gminy, Strażacy, pracownicy Wód Polskich, Szkoły oraz chętni Mieszkańcy Gminy. Gmina Mucharz pokrywa koszty jednej zbiórki w roku tzn. finansuje worki, rękawiczki oraz pokrywa koszt wywozu odpadów. Jak wiadomo w okresie letnim odpadów jest znacznie więcej ze względu na wypoczywających nad Jeziorem turystów. W związku z ograniczonym budżetem, Gmina Mucharz nie ma możliwości finansowania w sposób ciągły utrzymania czystości na działkach należących do innych podmiotów. Zgodnie z art. 5 ust 6 ww. ustawy Gmina Mucharz regularnie „przypomina„ Wodom Polskim o ciążącym na nich obowiązku utrzymania czystości i porządku na należącym do nich terenie.

Jak wiadomo Gmina Mucharz jeszcze w 2019 roku czyniła starania o pozyskanie gruntów pod realizację projektu pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka". Projekt skierowany był zarówno dla mieszkańców Gminy Mucharz jak i dla wypoczywających nad jeziorem turystów. Planowano utworzenie kąpieliska, plaży, boisk sportowych, pola biwakowego wraz z infrastrukturą sanitarną a także ścieżki rowerowej i placu zabaw. Miał on być inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Mucharz pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie blisko 6 milionów złotych. Niestety wskutek niekorzystnych warunków dzierżawy jakie zaproponowały nam Wody Polskie, Radni Gminy Mucharz podjęli decyzję o rezygnacji z projektu.

Brak zapisów, które dotyczyły zabezpieczenia interesów Gminy w związku z realizacją projektu był głównym powodem niepodpisania umowy dzierżawy, gdyż narażałoby to Wójta Gminy na zarzut niegospodarności, zważywszy że PGW Wody Polskie zaproponowały (aby umowa została zawarta na 9 lat, czyli dokładnie tyle, ile wynosi realizacja projektu wraz z okresem jego trwałości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Gmina wybuduje Centrum i po 9 latach umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona. Bez odpowiednich zapisów zostalibyśmy z niczym. Zarówno teren dzierżawiony jak i użytkowany przez Gminę miał być utrzymywany z budżetu Gminy.

To w obrębie Jaszczurówki Gmina planowała realizować inwestycje związane z rozbudową infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem. Nie posiadamy wystarczających środków w budżecie aby tworzyć infrastrukturę wokół całego jeziora a tym bardziej do organizowania parkingów na nienależących do nas terenach, zwłaszcza że są to treny zalewowe.

Do 20 maja danego roku Gmina ogłasza na podstawie art. 37 ust1,2 i 8 ustawy Prawo Wodne wykaz kąpielisk na jej terenie. Wykaz ten ogłasza się na podstawie wniosków które wpływają od podmiotów planujących utworzyć takie kąpieliska.. W roku poprzednim do Gminy nie wpłynął żaden taki wniosek, dlatego można stwierdzić, że na terenie Gminy Mucharz nie ma żadnego legalnie działającego kąpieliska.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie