N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
38
670
3847
4335
29563
4668193

11 Sesja Rady Gminy Mucharz

11 Sesja Rady Gminy Mucharz

Bogaty program miała jedenasta sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Podczas obrad, w dniu 13 grudnia 2019 r. radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11 Sesja Rady Gminy Mucharz
Bogaty program miała jedenasta sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Podczas obrad, w dniu 13 grudnia 2019 r. radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przyjęli budżet na 2020 rok.
Zanim jednak radni przystąpili do pracy, na wniosek przewodniczącego rady Pana Mirosława Wójcika uczcili minutą ciszy ofiary wprowadzonego dokładnie 38 lat temu stanu wojennego.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie radnego złożył Paweł Piotr Sukiennik reprezentujący KWW Moja Okolica, który na radnego został wybrany 8 grudnia 2019 r. w wyborach uzupełniających.

Przypomnijmy, że komisarz wyborczy w Krakowie zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Mucharz w okręgu wyborczym nr 11, obejmującym swoim zasięgiem Sołectwo Świnna Poręba – przysiółki: Sobkówka, Bartkówka, Osiedle, Rola, Dyduchówka do drogi nad Domem Kultury oraz Sołectwo Zagórze. Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Wójcik odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Nowo wybrany radny odpowiedział: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz. Plan jest jednym z najważniejszym aktów prawa miejscowego gminy. Informuje m.in. o przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne lub usługi), o ulicach, drogach lokalnych i głównych, o liniach zabudowy, granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej), zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

W kolejnych punktach obrad radni przyjęli nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak od 1 stycznia 2020 r. wyniosą one dla:
1. Nieruchomości stale zamieszkałych:

  • 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane selektywnie);
  • 76 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka podwyższona

2. Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • 169 zł – ryczałtowa roczna stawka opłaty;
  • 676 zł – podwyższona roczna stawka opłaty.

Kolejnym ważną decyzją podjętą przez radnych było przyjęcie budżetu Gminy na rok 2020 r. Projekt budżetu uzyskał wcześniej pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet kształtuje się na poziomie około 22 mln zł. Budżet przewiduje rekordową kwotę na inwestycje w wysokości 2 mln zł, przy założeniu, że wszystkie planowane dochody zostaną zrealizowane. Pod koniec sesji radni przyjęli plany rady i jej komisji stałych na rok 2020.

11 Sesja Rady Gminy Mucharz (foto UG Mucharz)

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska