N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
535
853
2850
8215
29563
4672073

Zbiórka odpadów - informacja

Wójt Gminy Mucharz informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie ze sposobem określonym w regulaminie.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Wójt Gminy Mucharz informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie ze sposobem określonym w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz ustawie w/w.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Wójt Gminy Mucharz, informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Mucharz ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mucharz, pok. nr 11 tel. 33 876 14 68 wew. 18

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska