N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
488
853
2803
8168
29563
4672026

Sieć w Jaszczurowej Konikówce

Sieć w Jaszczurowej Konikówce

Zrealizowano projekt polegający na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jaszczurowej Konikówce.

W ostatnim czasie zrealizowano projekt polegający na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach „Rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz".

Roboty są współfinansowane w ramach umowy nr RPMP.05.03.02-12-987/17-00XVII/406/FE/18 z dnia 18.10.2018 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 27.12.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Mucharz w sprawie realizacji operacji: „Rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Roboty realizowane były na podstawie umowy nr Nr 111/RRG/2019 z dnia 13.05.2019 r. Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z w/w umową, oraz posiada następującą charakterystykę:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC-U SN-12 SDR 31 o długości – 305,00 m,
  • studnie typowe kanalizacyjne Ø600 mm – szt. 4
  • studnie typowe kanalizacyjne Ø425 mm – szt. 14

Sieć w Jaszczurowej Konikówce (foto UG Mucharz)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska