N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
33
757
2642
16206
23951
4301323

Wymień piec

Wymień piec

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Mucharz, którzy zgłosili udział w projekcie w zakresie wymiany pieców, działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowana wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami, 21.12.2017


Uprzejmie informuję, że od kwietnia do maja 2017 r. na terenie gminy Mucharz firma: NDE Niezależni Doradcy Energetyczni z Krakowa wykonuje oceny energetyczne budynków objętych projektem polegającym na wymianie kotłów grzewczych.

Audytorzy są zobowiązani do wykonania wizji lokalnej i oceny stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacji fotograficznej.

O wizycie audytorów zostaną Państwo wcześniej poinformowani telefonicznie, celem umówienia się na dogodny termin spotkania. Audytorzy realizują zlecenie 7 dni w tygodniu (również w soboty, niedziele i święta).

Osoby zgłaszające się do Państwa na audyt poruszają się oznaczonym samochodem firmowym NDE oraz legitymują się posiadanym upoważnieniem zarówno Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jak i Wójta Gminy Mucharz.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentacji projektowej budynku oraz pomoc w sprawnym przebiegu wykonania przez audytorów oceny energetycznej Państwa budynku.

Ocena energetyczna budynku ma umożliwić Państwu zapoznanie się z warunkami, jakie powinny spełniać budynki w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskazać ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych. Elementem audytu jest również obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną źródła ciepła (dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego). Jeżeli kocioł ma także służyć do podgrzewania wody użytkowej, audytor zobowiązany jest również do uwzględnienia tego faktu w ramach obliczeń.

Przypominam, że audyty energetyczne są dla Państwa całkowicie bezpłatne.

Audyty są wykonywane według kolejności zgłoszeń do projektu - tj. złożenia wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy w Mucharzu. W roku bieżącym będzie wykonanych 34 audytów. Pozostałe osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie i złożyły ankietę, będą dobierane do projektu w roku przyszłym w miarę pojawiających się oszczędności lub rezygnacji osób z listy podstawowej.

Audytor przygotowuje ocenę energetyczną, przedstawia jej wyniki właścicielowi budynku/osobie upoważnionej i jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody lub odmowy właściciela/ osoby upoważnionej na zaproponowany wariant termomodernizacyjny (podpis pod oceną energetyczną. Uzyskana zgoda jest warunkiem do udziału w projekcie na wymianę pieców realizowanym przez gminę.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Urząd Gminy w Mucharzu – P. Teresa Chmielarz-Bryndza el. 33 876 14 68, wew.24.
  • NDE –P. Grzegorz Kowalski tel. 737 837 835
  • UMWM w Krakowie- P. Honorata Wrona tel. 12 29 90 969.

 Zobacz także:

Dofinasowanie na docieplenie domu w ramach programu JAWOR


Wymień piec, 11.2016

Celem projektu jest wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Mucharz, na nowe piece węglowe, paliwo gazowe lub biomasę, które spełniać będą wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5-2012.

Aktualną listę kotłów spełniających te parametry można znaleźć na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/kotly. Wsparcie będzie uwarunkowane pozytywną opinią przeprowadzonego wstępnie audytu energetycznego budynku. W przypadku wskazania konieczności wykonaniem działań termomodernizacyjnych, będą musiały być wykonane (na własny koszt) najpóźniej do końca realizacji projektu.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi: 350 zł/kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000,00 zł. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Ankiety

Ankiety należy składać: w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34- 106 Mucharz 226 w terminie do 16 grudnia 2016 r. osobiście (do sekretariatu), pocztą na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: