N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
614
878
2139
17938
26369
4499623

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Gościniec 4 Żywiołów

Jesteś zainteresowany dotacją, dofinansowaniem z Unii Europejskiej, szkoleniem? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów.


Informacja, 23.12.2019

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW W 2020 ROKU
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów w pierwszym kwartale 2020 roku będzie ogłaszać nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcia:

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 206 188,00 zł.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki - 71 799,00
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki - 90 000 zł
 • Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 90 000 zł

Wnioski będzie można składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej.

-------------------------------------
Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

 • www.gosciniec4zywiolow.pl
 • tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 26.11.2019

Serdecznie zapraszamy na „Festiwal przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów", który odbędzie się 30 listopada 2019 roku, o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wydarzenie to jest podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu własnego pt: "Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów". Podobne festiwale odbędą się również w pozostałych gminach z terenu LGD.

Podczas Festiwalu odbędzie się min: promocja spotu promocyjnego pokazującego obszar LGD Gościniec 4 żywiołów, prezentacja wybranych operacji które otrzymały dofinansowanie, a także odbędą się warsztaty kulinarne dla dzieci. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat rozwoju obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów.

Serdecznie zapraszamy.


Informacja, 8.11.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów."

Zakrzów – 13 listopada 2019 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Zobacz także:

 • Strona www
 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 28.10.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów, tworzenie inicjatyw klastrowych."

 • Zakrzów – 30 październik 2019 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 21.10.2019

21.10.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • NABÓR 12/20198 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • NABÓR 1/2019/G Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Wnioski można składać w terminie od 04-11-2019 do 18-11-2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020. Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304
Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy do składania fiszek projektowych w terminie od 21 do 28 października 2019 r.
Fiszki znajdują się na stronie LGD Gościniec 4 żywiołów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=1065
Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów"

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 17.09.2019 (4.3)

Tak wiele już zrealizowano, a możemy jeszcze więcej!

LGD „Gościniec 4 żywiołów" od 2017 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Z dotacji skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

Przeprowadzono nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw, siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań poszerzając swoje zainteresowania.

Przed nami kolejne nabory dla przedsiębiorców na przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki oraz Rozwój działalności gospodarczej.

Dla organizacji pozarządowych mamy jeszcze środki na realizację zadań na przedsięwzięcia :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
 • Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Już dziś zachęcamy do współpracy z LGD w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji naborowej.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

 • tel./fax (33) 843 62 18
 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujacych mieszkańców LGD "Gościniec 4 Żywiołów"


Informacja, 28.06.2019

Zobacz: Projekty zrealizowane w ramach grantu 5 „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnych, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus” - Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Kuchni „Kuźnia Smaku”” oraz organizacja konkursu kulturalnoekologicznego
 • Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec Centrum – Kuchnia smaków lokalnych – wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno – kulinarnego

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: