N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Wodociąg w Kozińcu

 

Dobiega końca jedna z największych inwestycji realizowanych przez Gminę Mucharz - „Budowa sieci wodociągowej we wsi Koziniec", której realizacja w 70% współfinansowana jest ze środków unijnych.

Współfinansowanie odbywa się w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4 379 817,67 zł.

Ostatnie spotkanie z wykonawcą, które odbyło się 28.11.2013 r  dotyczyło finalizowania realizacji prac budowlanych. Spotkanie poprzedził wyjazd przedstawicieli Gminy Mucharz, Inspektora Nadzoru  oraz wykonawców prac budowlanych na miejsce realizacji inwestycji. Ustalono termin przekazania dokumentacji oraz termin odbioru końcowego.

Utrzymany został planowany termin zakończenia prac na 31.12.2013 r. W okresie pozostającym do zakończenia prac budowlanych wykonane zostaną prace porządkowe związane z siecią kanalizacyjną i próby szczelności. Rozpocznie się systematyczne napełnianie zbiornika, a wykonawcy zbiorą oświadczenia od mieszkańców o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: