N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
631
522
1153
34125
32946
4229680

Małopolska Czysta Gmina

"Małopolska Czysta Gmina" to konkurs, w którym gminy zostają docenione za wprowadzenie efektywnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 32 gminy zgłosiły do konkursu swoje programy utrzymania czystości.  I miejsce zajęły Zielonki, II miejsce Pleśna, a III Mucharz.

W Krakowie nagrody przekazał wójtom Zielonek i Mucharza wicemarszałek Wojciech Kozak, a w Pleśnej członek zarządu Stanisław Sorys przekazał wójtowi nagrodę za II miejsce.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Województwa Małopolskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Łączna pula nagród  dla gmin wynosi 80 tys. złotych (35 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej, 45 tys. złotych z  WFOŚiGW w Krakowie).

- Gratuluję zwycięstwa w konkursie, ale przede wszystkim skutecznych i często innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Niektóre z nich są wyjątkowo pomysłowe i chcielibyśmy, żeby inne gminy też z nich korzystały. Tym bardziej, że nagrodzone gminy są zróżnicowane i stanowią pewien przekrój trudności, z jakimi muszą sobie radzić samorządy gminne przy usuwaniu odpadów i odzyskiwaniu surowców wtórnych - mówił wicemarszałek Kozak podczas spotkania z wójtami nagrodzonych gmin.

Zgłoszone programy zostały ocenione pod kątem zgodności i terminowości wprowadzenia uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości oraz stopnia realizacji zakładanego poziomu odzysku odpadów. Komisja konkursowa przeprowadziła wizję lokalną gmin, biorąc pod uwagę czystość, porządek i estetykę gminy, organizację i innowacyjność systemu selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby recyklingu i odzysku, zaangażowanie mieszkańców gminy we właściwe gospodarowanie odpadami. Oceniony został także sposób przeprowadzenia i skuteczność kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.

Laureaci konkursu

Miejsce I – Gmina Zielonki – nagroda 50 tys. zł (20 tys. zł  - budżet województwa, 30 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie),

Miejsce II – Gmina Pleśna – nagroda 20 tys. zł (10 tys. zł – budżet województwa, 10 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie),

Miejsce III – Gmina Mucharz –  nagroda 10 tys. zł (5 tys. zł – budżet województwa, 5 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie).

 

Laureaci konkursu (tekst i foto www.malopolska.pl)

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: