Dziecięca Szkółka Cheerleaders

Dziecięca Szkółka Cheerleaders

W okresie od 10 września do 10 października 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mucharzu realizowany był projekt pt. „Dziecięca Szkółka Cheerleaders", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 zł. ze środków PROW 2014-2020 pozyskanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów.

Podstawowym celem zadania było rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności dzieci, nauka tańca grupowego, aktywizacja i integracja dzieci podczas wspólnej zabawy. W ramach projektu odbyły się 4 bezpłatne lekcje pokazowe, każda po 1,5 h.

Lekcje te, były formą ruchu opartą na tańcu nowoczesnym wzbogaconym o elementy gimnastyki. Na potrzeby organizacji lekcji zakupione zostały specjalistyczne sportowe pompony, które posłużą do dalszych zajęć w Świetlicy w Mucharzu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziecięca Szkółka Cheerleaders (foto GOKiC Mucharz)

tn_IMG_3832.JPG tn_IMG_3838.JPG tn_IMG_3850.JPG

tn_IMG_3873.JPG tn_IMG_3904.JPG tn_IMG_3917.JPG