Ankieta - ogrzewanie budynków

Ankieta - ogrzewanie budynków

Prosimy mieszkańców, którzy nie wypełnili jeszcze ankiet dotyczących ogrzewania, o konieczności podania danych dotyczących swoich nieruchomości (źródło ogrzewania budynku, posiadane odnawialne źródła energii, ocieplenie budynku).

Ankieta dotycząca Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

W związku z obowiązkiem nałożonym na gminę tj. koniecznością uzupełnienia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, Wójt Gminy Mucharz informuje właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mucharz, którzy nie wypełnili jeszcze ankiet dot. wspomnianej bazy, o konieczności podania danych dotyczących swoich nieruchomości (źródło ogrzewania budynku, posiadane odnawialne źródła energii, ocieplenie budynku).

  • Formularze ankiet oraz wykaz nieruchomości, które nie złożyły ankiety, będą dostępne u Sołtysów oraz w kasie Urzędu Gminy Mucharz.

Obowiązek stworzenia i prowadzenia wyżej wymienionej Bazy został nałożony na gminy zapisami Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Wypełniona ankieta będzie cennym źródłem informacji, które posłużą do stworzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania w budynkach oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem wymiany starego źródła ciepła na nowe.

  • Wypełnione ankiety należy złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Mucharz

UWAGA!
W przypadku niewypełnienia i niezłożenia ankiet, upoważnieni do kontroli pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Zobacz także: