N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
330
1476
11844
40974
55305
5961335

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 26.03.2024 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 53 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

53 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o korespondencji skierowanej do Rady Gminy.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu za rok 2023:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu za 2023 rok;
- podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu Senior+ za 2023 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu za rok 2023:
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu za 2023 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz określeniem potrzeb związanych z realizacją zadań za rok 2023:
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz określenie potrzeb związanych z realizacją zadań za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2024 r.
b) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu;
c) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
d) w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2024 r. dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu;
e) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2024.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mucharz w latach 2018-2024.
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023