Nowi dyrektorzy szkół

Nowi dyrektorzy szkół

W dniu 1 sierpnia 2019 r., po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowych, Wójt Gminy Mucharz Renata Galara powierzyła stanowiska dyrektorom Szkoły Podstawowej w Mucharzu i Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.

W dniu 1 sierpnia 2019 r., po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowych, Wójt Gminy Mucharz Renata Galara powierzyła stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mucharzu Pani Elżbiecie Sikorze, a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej Panu Robertowi Kadeli.

Pani Elżbieta Sikora jest nauczycielem chemii, od wielu lat działa aktywnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Wadowicach. Pan Robert Kadela jest nauczycielem historii, instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, kilkanaście lat pełni funkcje zastępcy Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Oboje od początku swej drogi zawodowej są związani z oświatą w gminie Mucharz.

Dyrektorzy zostali powołani na okres 5 lat, a swoją pracę rozpoczną 1 września br. Zarówno Elżbieta Sikora, jak i Robert Kadela będą po raz pierwszy pełnić te zaszczytne i odpowiedzialne funkcje.

Nowym dyrektorom gratulujemy i życzymy pomyślności i powodzenia w sprawowaniu tej trudnej misji. (P. Paździora)

Nowi dyrektorzy (foto P. Paździora)