N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
330
1131
6493
8744
36863
5732950

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Dodatkowe zajęcia oraz nowe pracownie i nowoczesny sprzęt komputerowy w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Trwa rekrutacja do projektu na rok 2018/2019.


Informacja 04.09.2018

Trwa rekrutacja do projektu - zapisy w szkołach - w Jaszczurowej i Świnnej Porębie od 04.09.2018 do 11.09.2018.

Informacja 04.09.2017

Informacja 04.09.2017

Pobierz dokumenty do projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu"


Informacja 30.04.2017

Bardzo pomyślne wieści dotarły po rozstrzygnięciu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Mucharz w najbliższym czasie podpisze stosowną umowę i uzyska wsparcie projektu realizowanego od 1.08.2017 r. – 31.07.2018 r. w wysokości 874.726, 75 zł.

Celem projektu będzie podniesienie jakości pracy dla 250 uczniów w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie w zakresie kształtowania wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych). Realizowane będą szkolenia dla 11 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Na potrzeby projektu została przeprowadzona diagnoza która pokazała niewystarczające kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych widoczne na egzaminie gimnazjalnym i na sprawdzianie po VI klasie (po roku szkolnym 2014/2015).

Ze względu na wysokie wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Mucharzu i Jaszczurowej jednostki te nie mogły zostać zakwalifikowane do konkursu który za zadanie ma wyrównywanie szans edukacyjnych.

W ramach zajęć uczniowie Gimnazjum w Jaszczurowej nabędą kompetencje przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczne na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT tj:

 • przeprowadzą zajęcia „Fizyka – Zrozumieć świat",
 • zajęcia doświadczalne z biologii,
 • blok zajęć „Chemia bez tajemnic"
 • zajęcia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • matematyczne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnić się z matematyką",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie w Świnnej Porębie na zajęciach pozalekcyjnych nabędą również kompetencje w zakresie matematyki, przyrody oraz informatyki tj:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • kółko matematyczne dla klas I-III „Mały kangurek",
 • kółko matematyczne dla klas IV-VI „Klub tęgich głów",
 • kółko szachowe,
 • kółko przyrodnicze dla klas I-III „Klub młodych odkrywców",
 • kółko przyrodnicze dla klas IV-VI „Klub młodych odkrywców",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie z obu szkół będą korzystali na lekcjach z platformy SCHOLARIS oraz EDUSCIENCE.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki wezmą udział w szkoleniach. Część z nich będzie uczestniczyć w kursach zewnętrznych, pozostała będzie brać udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym obejmującym zgodnie z rozporządzeniem o doskonaleniu zawodowym.: szkolenia stacjonarne, konsultacje z ekspertami oraz wdrażanie na zajęciach zdobytych kompetencji.

Przewidziano udział nauczycieli w 5 szkoleniach tematycznych organizowanych przez zewnętrzne instytucje. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach 20 godzinnych, będą to spotkania organizowane w szkole lub wyjazdowe w ramach szkoleń otwartych:

 1. Praca metodami aktywnymi w kształtowaniu KK.
 2. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – tablicy interaktywnej.
 3. Narzędzia TOC w kształtowaniu KK.
 4. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – zasobów internetu.
 5. Wykorzystanie technologii w uczeniu uczniów wnioskowania, planowania, łączenia informacji, szacunku do innowacji technicznych, jako element Kompetencji kluczowych.

Bardzo cennym nabytkiem finansowanym z unijnych funduszy będzie wyposażenie szkół w pracownie tematyczne i nowoczesny sprzęt komputerowy. I tak:

1. Zespół Szkół w Jaszczurowej pozyska:

 • wyposażenie do pracowni fizycznej,
 • wyposażenie do pracowni biologicznej,
 • wyposażenie do pracowni chemicznej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej,
 • pomoce dydaktyczne do geografii,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole).

2. Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie otrzyma:

 • wyposażenie do pracowni przyrodniczej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej wraz z oprogramowaniem multimedialnym,
 • wyposażenie do nauki gry w szachy,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym).

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023