Minister Środowiska na Zaporze

We wtorek 13.11.2012 r. wiceminister Stanisław Gawłowski oraz małopolscy Posłowie na Sejm RP - Joanna Bobowska, Dorota Niedziela, Tadeusz Arkit i Ireneusz Raś spotkali się na koronie zapory w Świnnej Porębie z szefami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starostą Wadowickim oraz z włodarzami gmin: Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, Wadowice, Tomice, Spytkowice, Brzeźnica i Wieprz.

Tematami rozmów, oprócz spraw związanych z budową zbiornika Świnna Poręba, były te związane z gospodarką śmieciową. Wójt Gminy Mucharz- Wacław Wądolny poruszył temat nierozwiązanej do końca kwestii budowy drogi łączącej sołectwo Zagórze z gminą. Po wypełnieniu zbiornika wodą,  obecna droga znajdzie się na dnie jeziora. „Przy realizacji inwestycji nie ma problemu braku pieniędzy" - podkreślił minister w rozmowie z samorządowcami. - Zgodnie z ustawą o wieloletnim finansowaniu budowy zapory, rząd zaplanował 331 mln zł, z czego ponad 100 mln zostało już wydane. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na dokończenie budowy zbiornika, w tym linii kolejowej łączącej Zembrzyce ze Stryszowem, dokończenia obwałowań Zembrzyc, obwałowań zabytkowego dworu w Jaszczurowej oraz budowy nowego fragmentu drogi nr 28. Poseł Tadeusz Arkit podkreślił, że zapora już spełnia swoje zadania, chroniąc przed powodzią miejscowości położone wzdłuż Skawy i poniżej ujścia Skawy do Wisły, co stało się podczas ostatniej powodzi. Zaś niebawem zbiornik będzie pełnił również funkcje rekreacyjne, stając się niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych regionu. Pan Minister Stanisław Gawłowski, zadeklarował, że 2014 r. jest ostatecznym terminem zakończenia wszelkich prac budowlanych, a w 2015 r. otwarty zostanie sezon żeglarski na powstałym jeziorze.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 016.jpg

018.jpg 019.jpg 020.jpg

021.jpg 025.jpg 026.jpg

027.jpg 028.jpg 029.jpg

030.jpg 031.jpg 032.jpg

033.jpg 034.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg 039.jpg

040.jpg 042.jpg 043.jpg

044.jpg 047.jpg 049.jpg

051.jpg