N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
755
713
2742
19281
19905
4725676

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie


Gościniec 4 Żywiołów

Informacja o naborach wniosków, szkoleniach - zobacz.

Informacja, 07.10.2020

07.10.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.10.2020 do 04.11.2020.
Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 6/2020
Przedsięwzięcie: II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

NABÓR NR 7/2020
Przedsięwzięcie: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej.

NABÓR NR 8/2020
Przedsięwzięcie: II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

W terminie 07.10.2020 do 14.10.2020 zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Fiszki znajdują się na stronie internetowej: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 28.09.2020 (www)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów już w krótce planuje ogłosić kolejne nabory na realizację zaplanowanych działań oraz przedsięwzięć. Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • Przedsięwzięcie: II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
 • Przedsięwzięcie: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej.
 • Przedsięwzięcie: II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów". Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu bezpiecznych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną:
 • Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,
 • Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582

Informacja, 10.08.2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej ? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów.

 • Zakrzów - 12.08.2020 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.
- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".
Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18


Informacja, 6.07.2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Tworzenie inicjatyw klastrowych.

 • Zakrzów - 08.07.2020 r. godz. 16:00
 • w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów", tworzenie inicjatyw klastrowych.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. 

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18 oraz mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacja, 30.06.2020

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów!

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

Jeszcze w 2020 r. będą ogłoszone nabory na rozwój działalności, tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz na realizację zaplanowanych działań i zadań.

Wnioski składać będzie można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów". Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.

Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów w drugiej połowie roku 2020 planuje ogłosić kolejne nabory na realizację zaplanowanych działań oraz przedsięwzięć.

Wnioski będzie można składać na realizację Grantów:

 • PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 50 000,00
 • PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych –50 000,00
 • PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".
 • Oraz na realizacje działań związanych z rozwojem rekreacyjno – turystycznym:
 • PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 280 733,86 zł.
 • PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej – 98 580,20 zł.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów". Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.
Wszystkich zainteresowanych naborami już dziś zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie przygotowania, konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.
W celu bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,
Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!


Informacja, 25.05.2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • 27.05.2020 r. godz. 16:00
 • w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18 i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 13.05.2020

13.05.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020 do 15.06.2020.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 1/2020
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

NABÓR NR 2/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

NABÓR NR 3/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
Wskaźniki produktu:

NABÓR NR 4/2020
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR NR 5/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/

NABORY WNIOSKÓW
Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371
Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304
Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Zobacz także:


Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Zarząd LGD Gościniec 4 Żywiołów podjął decyzję o przejściu w okresie 16.03.2020 do odwołania na tryb pracy zdalnej. Także planowane nabory odbędą się w późniejszym terminie.

Informacja, 1.04.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów planuje  przeprowadzić  nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.

Przed nami kolejne nabory dla branż związanych min. z turystyką, meblarstwem, obuwnictwem czy branżą spożywcza min:

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Zaplanowane są również  nabory na przedsięwzięcia  związane z celem  szczegółowym: Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej min:

 • Rozwój działalności gospodarczej,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej,

W ramach tych naborów zakres operacji  musi dotyczyć usług wymienionych w WYKAZIE USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG będącym Załącznikiem do Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

PKD musi być zgodne z Kodem CPV  zawartym w wykazie usług.

Zachęcamy  wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków Programów Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów do kontaktu w celu przygotowania i konsultacji wniosków,  omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%C2%A0">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska  662147884,

Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582.


Informacja, 27.03.2020

Z dotacji za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

W ramach LEADER 2014-2020 przeprowadzono także nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw , siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań poszerzając swoje zainteresowania.

W II kwartale 2020 roku planujemy ogłosić kolejne nabory dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięć :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
 • Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych .
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty" .

Zachęcamy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków Programów Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów na bezpłatne doradztwo oraz do współpracy w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji.

Ze względu na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) proponujemy tryb pracy zdalnej.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, zarówno drogą mailową- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
jak i telefoniczną:

 • Kierownik biura Renata Bukowska - 662147884,
 • Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga - 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa, z upoważnienia Dyrekcji Departamentu Funduszy Europejskich UMWM informuje iż planowane nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku, odbędą się w późniejszym terminie.

O wszelkich ustaleniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Planowane nabory w LGD Gościniec 4 żywiołów:

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Rozwój działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej,

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów". Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie przygotowania, konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

W celu bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,

Specjalista ds. środków unijnych Ewa Frosztęga 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!


Szanowni Państwo.

W oparciu o komunikaty GIS dotyczące zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce , Zarząd LGD Gościniec 4 Żywiołów podjął decyzję o przejściu w okresie 16.03.2020 do odwołania na tryb pracy zdalnej.

W związku z powyższym nasza siedziba w Zakrzowie 175 pozostanie w ww. okresie zamknięta.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, zarówno drogą mailową- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną- Kierownik biura Renata Bukowska +48 662147884, Specjalista ds. środków unijnych Ewa Frosztęga + 48 513147582

O wszelkich ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Przepraszamy za utrudnienia z tym związane i liczymy na zrozumienie.

Renata Bukowska- Prezes Zarządu


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

papier firmowy góaLGD „Gościniec 4 żywiołów”

 

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

 

 

I moduł

„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej  ? 
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł

 

Przygotowanie dokumentacji  aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez

LGD „Gościniec 4 żywiołów.

 

Zakrzów - 12.08.2020 r.

 godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

 

 

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW
2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

 

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,  

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez  LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

 

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 33/843 62 18

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska