N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
513
758
1271
3743
49563
5868799

Iveco dla strażaków z Kozińca

W Kozińcu przekazano jednostce OSP Koziniec-Centrum samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco zakupiony przez Gminę Mucharz w czerwcu tego roku.

Po mszy świętej i poświęceniu pojazdu przez księdza proboszcza Janusza Żmudę, kluczyki do nowego pojazdu od wójta Gminy Mucharz Wacława Wądolnego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Pani Anny Fila odebrali Naczelnik OSP Koziniec Centrum druh Wojciech Molendowicz i kierowca druh Tomasz Owcarz.

Nowy pojazd ma napęd 4x2 i blokadę mostu, a w kabinie mieści się 6 osób. Posiada zbiornik na wodę 3200 litrów, linię szybkiego natarcia na zwijadle elektrycznym, zdalnie sterowany wykonany w technologii LED maszt oświetleniowy, szperacz pogorzeliskowy (również zdalnie sterowany, w technologii LED) oraz wyciągarkę o uciągu 6300 kg. Samochód zakupiony został przez Gminę Mucharz za kwotę 117 tysięcy złotych.

Korzystając z prawa głosu w imieniu wszystkich naszych strażaków pragnę podziękować Szanownej Radzie Gminy w Mucharzu, panu wójtowi Wacławowi Wądolnemu, sołtysom oraz wszystkim którzy poparli tą ideę jaką był zakup samochodu pożarniczego. Dziękuję sponsorom którzy wsparli organizowaną przez nas dziś uroczystość.

Z tego miejsca pragnę również podziękować wszystkim swoim druhnom i druhom. Bez Waszego zaangażowania zapewne nie byłoby dziś tej jednostki i tego święta. Życzę wam wszystkiego najlepszego i pomyślności w dążeniu do realizacji kolejnych celów. Jestem dumny, że mogę być prezesem tej jednostki.

Dariusz Dyrcz, prezes OSP Koziniec-Centrum

Zaproszonych gości przy remizie i Domu Kultury witał Prezes OSP Koziniec-Centrum druh Dariusz Dyrcz. Wzięli w niej udział m.im.: starosta wadowicki pan Jacek Jończyk, wicedyrektor RZGW w Krakowie Pan Stanisław Sawicki, radny powiatu pan Jerzy Sikora, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Paweł Szczepańczyk, wójt gminy Mucharz pan Wacław Wądolny, przewodnicząca rady gminy pani Annę Fila, członkowie rady gminy w Mucharzu, sekretarz Gminy Pani Maria Roman, skarbnik gminy Pan Rafał Cyganek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Obrony Cywilnej pan Jerzy Wójs, Komendant Gminnego ZOSP W Mucharzu dh Paweł Fortuna, proboszcz parafii w Świnnej Porębie ks. Janusz Żmuda, sołtysi, Klub motocyklowy strażaków "Riders Of Flames", delegacje OSP Jaszczurowa, OSP Mucharz, OSP Skawce, weterani Kozińskiego pożarnictwa, Stowarzyszenie muzyczne ze Śleszowic, Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczurowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Kozińcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie. (R.K.)

Historia OSP Koziniec-Centrum (Dariusz Dyrcz)

20 marca 2011 roku z inicjatywy Dariusza Dyrcza blisko 30 osobowa grupa strażaków postanowiła założyć w Kozińcu nową jednostkę. Należy tu zaznaczyć, iż nie była to pierwsza straż w naszej wsi, lecz nie jest to miejsce ani czas do rozczesania tak bolesnych dla nas spraw. Na zebraniu założycielskim wybrano i zatwierdzono nazwę nowego stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec – Centrum" oraz statut. W dalszej części zebrania wybrano komitet założycielski w składzie Dariusz Dyrcz, Marceli Czechowicz, Piotr Krawczyk. Następnie wybrano władze nowej OSP.

Zarząd:

  • Dariusz Dyrcz – prezes
  • Wojciech Molendowicz – naczelnik
  • Tomasz Owcarz – wiceprezes
  • Marceli Czechowicz – skarbnik
  • Władysław Radwan - sekretarz
  • Jan Molendowicz – gospodarz
  • Komisja Rewizyjna:
  • Jan Grzywa – przewodniczący
  • Rafał Jamróz – członek
  • Tomasz Jamróz – członek

Tym samym rozpoczęła się żmudna praca komitetu założycielskiego, związana z rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po dokonaniu szeregu uzgodnień z Urzędem Gminy w Mucharzu, Komendą Powiatową w Wadowicach, Starostwem Powiatowym w Wadowicach i spełnieniu wszystkich formalności Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie 15 lipca 2011 roku wydał decyzję o wpisaniu Naszej jednostki do rejestru stowarzyszeń. Od tego momentu mogliśmy oficjalnie rozpocząć swoją działalność. Zarząd OSP podjął starania o pozyskaniu do stowarzyszenia nowych członków zwłaszcza młodzieży oraz gromadzeniu funduszy na działalność OSP. Założono konto bankowe dla stowarzyszenia i już 27 sierpnia zorganizowano pierwszy festyn dla mieszkańców. Szkolenia powstałej przy OSP drużyny MDP podjął się dh Piotr Krawczyk. 10 września 2011 roku Jednostka brała po raz pierwszy udział w Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, wystawiając dwie sekcje: seniorów oraz MDP chłopców (w składzie mieszanym), zajmując odpowiednio w swoich kategoriach wiekowych III i I miejsce. Tym samym Drużyna MDP chłopców z OSP Koziniec – Centrum stała się reprezentantem gminy Mucharz w zawodach powiatowych rozegranych 25 września 2011 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmując tam IV miejsce (przegraliśmy podium zaledwie jednym punktem).

31 stycznia 2012 roku nasza jednostka podpisała porozumienie trójstronne na mocy którego przejęła w użytkowanie samochody i cały sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W naszych strażaków wstąpił nowy duch, bierzemy udział w szeregu uroczystościach i czynnie uczestniczymy w pracach społecznych. Przez cały ten okres pozyskujemy nowy sprzęt zakupiliśmy zestaw PSP R1 oraz przy wsparciu gminy lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS. Do straży napływają nowi członkowie, zwłaszcza młodzież.

Dziś organizacja liczy blisko 60 członków. Od początku powstania jednostka marzyła i czyniła starania o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego co nastąpiło decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 31 grudnia 2012 roku. Kolejny cel – staranie o pozyskanie funduszy na zakup nowszego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Po wielu burzliwych rozmowach na Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Mucharzu, na komisjach i sesjach Rady Gminy udało się przekonać władze gminy do przekazania funduszy na ten cel. Po intensywnych poszukiwaniach 27 czerwca 2014 roku zakupiono samochód marki IVECO.

Iveco dla strażaków z Kozińca (foto R. Kadela, T.Chmielarz-Bryndza)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023