N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
515
758
1273
3745
49563
5868801

Równy start edukacyjny w Jaszczurowej

Zespół Szkól w Jaszczurowej ogłasza od 1 do 8 września 2014 r. drugi nabór uzupełniający do projektu pt. „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz".

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów do udziału w drugiej edycji projektu „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz". Projekt jest w 85% finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a pozostałe 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Projekt pozwala wyrównać możliwości uczniów z terenów wiejskich z możliwościami ich rówieśników uczęszczających do szkół w miastach.

W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze czy językowe. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne, wezmą też udział w dwóch wycieczkach przedmiotowych. Na zakończenie projektu dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie zapewniono nagrody.

Warto dodać, iż pierwszy etap projektu zakończył się dużym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych atrakcyjnymi metodami aktywizującymi i poznawczymi. W czerwcu zostały zorganizowane dwie wycieczki do Krakowa: jedna do Teatru Bagatela na spektakl „Szalone nożyczki" – kryminalną komedię z udziałem publiczności, druga do „Ogrodu Doświadczeń" – pierwszego edukacyjnego parku sensorycznego w Polsce.

Przed uczniami kolejne trzy miesiące zajęć, pozwalających pogłębiać wiedzę, rozwijać pasje, pobudzających aktywność. Na pewno warto w nich wziąć udział, dlatego zachęcamy zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w projekcie! Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji umieszczony na stronie internetowej Gminy Mucharz – tutaj

Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w terminie: od 01 do 08 września 2014 r. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jaszczurowej, Jaszczurowa 255, 34-106 Mucharz (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 13.00.

Liczba wolnych miejsc: 84
Szkoła Podstawowa: 13 miejsc

 • Zadanie nr 4: Zaprzyjaźnij się z matematyką (zajęcia wyrównawcze z matematyki) – liczba wolnych miejsc 1
 • Zadanie nr 5: Język angielski za pomocą technologii informacyjnych – liczba wolnych miejsc 4
 • Zadanie nr 6: Mówimy po niemiecku – liczba wolnych miejsc 8

Gimnazjum: 71 miejsc

 • Zadanie 1: Młodzi humaniści - liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 2: Przyrodnicy i matematycy liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 3: Język polski jest prosty liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 4: Zaprzyjaźnij się z matematyką liczba wolnych miejsc - 16
 • Zadanie 5: Język angielski za pomocą technologii informacyjnej liczba wolnych miejsc - 20
 • Zadanie 6: Mówimy po niemiecku liczba wolnych miejsc – 11

 


„Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz", 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. Gmina Mucharz rozpoczyna realizację projektu „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz". Projekt ten jest w 85% finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a pozostałe 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

Działaniami projektowymi zostaną objęci uczniowie z Zespołu Szkół w Jaszczurowej. Realizowane będą zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające umiejętności w następujących blokach:

 • Młodzi humaniści
 • Przyrodnicy i matematycy
 • Język polski jest prosty
 • Zaprzyjaźnij się z matematyką
 • Język angielski za pomocą technologii informatycznych
 • Mówimy po niemiecku
 • Szkolny Ośrodek Kariery

Budżet projektu to 357 672,60 zł. Kwota ta, zapewni realizację zajęć przez 10 miesięcy w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. z przerwą wakacyjną. Projekt pozwoli wyrównać możliwości uczniów z terenów wiejskich z możliwościami ich rówieśników uczęszczających do szkół w miastach.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023