N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
343
1476
11857
40987
55305
5961348

Rumuńscy goście w Gminie Mucharz

Na zaproszenie Wójta Gminy Mucharz – Wacława Wądolnego, w dniu 21 VI 2013 r. do Gminy Mucharz z kilkudniową wizytą przyjechała 37 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Manastirea Humorului (Rumunia), na czele z Panem Wójtem (Primarem) prof. Konstantinem Moldowanem.

Wójt Gminy Manastirea Humorului na powitanie nałożył koszulkę Gminy Mucharz, którą otrzymał od naszej delegacji. Wraz z Nimi przybył młodzieżowy zespół folklorystyczny, który wystąpił w sobotę 22.VI.2013 r.  na Dniach Ziemi Mucharskiej. W programie wizyty przewidziano wspólne spotkania młodzieży oraz przedstawicieli samorządów, zwiedzanie gminy, powiatu wadowickiego, obozu koncentracyjnego Auschwitz  oraz Kopalnię Soli w Wieliczce i Parku Miniatur w Inwałdzie. Już dziś dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji pobytu.: Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Markowi Sowie, za ufundowanie biletów do Kopalni Soli w Wieliczce, Staroście Powiatu Wadowickiemu za przekazanie materiałów promocyjnych dla rumuńskiej delegacji, Panu Zbigniewowi Madejowi za ufundowanie biletów wstępu do Parku Miniatur i na Warownię w Inwałdzie. Wszystkie szkoły w Gminie, GOKiC w Mucharzu, Koła Gospodyń Wiejskich są zaangażowani w organizację pobytu  rumuńskiej delegacji.

Ogólne Informacje o Gminie Manatirea Humorului

Gmina Manastirea Humorului należy do okręgu (Hrabstwa) Suczawa, region Bukowina.  Leży nad rzeką Humorului i obejmuje obszar 9708 ha, liczy 3552 mieszkańców. Gmina składa się z trzech wsi:  Manastirea Humor, Pojana Mikuli i Plesa. Na tych ziemiach od wieków strzeżone są symbole narodu rumuńskiego: klasztory średniowieczne, zabytki historyczne i sztuka rumuńska, wartości światowego dziedzictwa kulturowego, co sprzyja rozwojowi turystyki i usług około turystycznych.  Lokalna gospodarka  Gminy jest w ścisłej zgodzie z położeniem geograficznym i dostępem do zasobów.  Podstawowe zawody w  gminie związane są z obróbką drewna i hodowlą zwierząt oraz usługami turystycznymi.

We wsi Manastirea Humorului  znajduje się Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Poczta, sklepy oraz  Klasztor Humor (cerkiew prawosławna), który  jest zabytkiem wpisanym na listę UNESCO, ze względu na swoją oryginalność, malowidła zewnętrzne oraz pełnione funkcje: otwarty ganek, (który pojawił się po raz pierwszy w tej formie w Mołdawii), tajemnicze nad grobem komory i welon z bogatymi rzeźbami złota. 

Pojana Mikuli (rum. Poiana Micului) – wieś w gminie Mănăstirea Humorului, położona  w malowniczej dolinie, wzdłuż całej wsi płynie potok. Pojana w połowie zamieszkała przez Górali czadeckich- potomków kolonistów ze Śląska i Małopolski osiadłych na Ziemi Czadeckiej, którzy w wyniku przeludnienia zajmowanych terenów i sprzyjającej kolonizacyjnej polityce austro-węgierskiej na przełomie XVIII i XIX w. wyruszyli za „chlebem" na Bukowinę i osiedlili się  w okolicach Czerniowiec. Wieś Pojanę założyło 40 polskich rodzin wraz z Niemcami sudeckimi w 1842 r. W 1940 r. Niemcy opuścili Pojanę, a na ich miejsce osiedlili się Rumuni. Dziś „dolną" część wsi zamieszkuje ok.110 polskich rodzin, a w „górnej" części  mieszkają ich rumuńscy sąsiedzi. Działa tu zespół folklorystyczny „Mała Pojana". Nauczanie języka polskiego odbywa się w miejscowej Szkole Podstawowej wybudowanej przez rząd polski w 2009 r. Posiada 12 klas szkolnych (z tego dwa zajmują oddziały przedszkolne), pokój nauczycielski, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz gabinet lekarski z oddzielnym wejściem służący całej miejscowej społeczności. Szkoła została w całości wyposażona dzięki polskim funduszom. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 115 uczniów klas I-VIII oraz 34 przedszkolaków, z czego 60% stanowią dzieci polskiego pochodzenia. W szkole pracuje 17 nauczycieli, z których sześcioro to absolwenci szkoły w Pojanie  Mikului polskiego pochodzenia. 9 października 2010 r.  Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Pojanie Mikului  uroczyście nadano imię Krystyny Bochenek- wicemarszałek senatu VII kadencji, dziennikarki radiowej i publicystki, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. W Pojanie Mikului działa Związek Polaków, który  w zakupionym niedawno Domu Polskim przeprowadził gruntowny remont i przyjmuje od niedawna  turystów.

Plesza – (rum. Pleşa) – wysoko i bardzo malowniczo położona wieś w gminie Mănăstirea Humorului, zamieszkała wyłącznie przez Górali czadeckich. Żyją w surowych i niełatwych warunkach. Zgodnie jednak z miejscową mądrością – im wyżej, tym bliżej do Boga. Dzieci uczą się języka polskiego w Szkole Podstawowej z klasami początkowymi i w Przedszkolu. Na szczycie góry Plesz (734 m n.p.m.), na której położona jest wieś, stoi kościół p.w. Anny i Joachima. (TC)

Powitanie w Mucharzu

Młodzież z Rumunii w mucharskim gimnazjum

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023