N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
36
2303
7672
22271
63080
6066375

KRUS - upadek to nie przypadek

KRUS - upadek to nie przypadek

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce KRUS w Wadowicach wypadków przy pracy rolniczej wskazują, że 62,5% zdarzeń znajduje się w grupie „upadki osób", z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych.

Upadek to nie przypadek

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce Terenowej KRUS w Wadowicach wypadków przy pracy rolniczej (dane za 3 kwartały 2023 r.) wskazują, że 62,5% zgłoszonych zdarzeń znajduje się w grupie „upadki osób", z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych. Pozostałe to upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz z wysokości (drabin, schodów itp.) a także w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

Najczęściej do upadków dochodziło podczas przemieszczania bez obciążenia (do i z miejsca), ale odnotowano również wypadki podczas prac porządkowych w obejściu gospodarstwa oraz podczas prac ręcznych w gospodarstwach rolnych z użyciem narzędzi prostych.

Ze względu na wysoki udział tego rodzaju zdarzeń wypadkowych w całej grupie wypadków należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny tych zdarzeń, a do najważniejszych należą:

 • używanie nieodpowiedniego obuwia,
 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
 • bałagan w obejściu i w pomieszczeniach gospodarczych,
 • zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
 • brak odpowiednich przejść i obejść,
 • pośpiech podczas pracy,
 • niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
 • przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu.

Rolniku, aby zmniejszyć ryzyko upadków:

 • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej, oczyść obuwie po zakończeniu pracy.
 • Utwardź i wyrównaj podwórze gospodarstwa, zadbaj o odprowadzanie wód opadowych, posypuj zimą nawierzchnię piaskiem, popiołem itp. utrzymuj ład i porządek w obejściu.
 • Korzystaj z drabinek montowanych przy maszynach, przyczepach. Pamiętaj o wchodzeniu i schodzeniu z maszyn i urządzeń rolniczych twarzą do szczebli. Dbaj o czystość schodów i drabinek.
 • Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy wypoczęty i stosuj przerwy na odpoczynek.
 • Schody i drabiny utrzymuj w czystości, wyposaż schody i otwory zrzutowe w poręcze i balustrady. Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne.

Statystyki PT KRUS w Wadowicach wskazują również, że duże gospodarstwa rolne są bezpieczniejsze niż te mniejsze. Oznacza to, że świadomość z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród rolników rośnie, gospodarstwa są wyposażone w lepszy sprzęt a to wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Gorszy stan bezpieczeństwa obserwuje się w gospodarstwach małych, nie mających możliwości poprawy ich infrastruktury. Ponad 62% wypadków wystąpiło
w gospodarstwach rolnych, których powierzchnia nie przekracza 5 ha.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.gov.pl/krus) oraz zakładki Prewencja.

Krystyna Zielińska
Główny specjalista
Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023