N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
360
1131
6523
8774
36863
5732980

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu) odbywają się raz na cztery lata. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. Zobacz wszystkie informacje o głosowaniu w Gminie Mucharz.


INFORMACJE

Wszystkie informacje związane z wyborami:


Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mucharz w dniu 02.10.2023

Zapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Mucharz w Sali Sesyjnej w dniu 02.10.2023, tj. poniedziałek o godz. 17:00. Na posiedzeniu nastąpi wybór przewodniczącego komisji, jego zastępcy oraz omówione będą podstawowe zadania i tryb pracy komisji. Obecność obowiązkowa!

Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej MigdaInformacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Mucharz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mucharzu odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 2
 • Nr 3
 • Nr 4
 • Nr 5

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Zobacz także


Obwieszczenie Wójta Gminy Mucharz z dnia 6 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023, odbywa się pod adresem:

 • Urząd Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226
 • osobiście w pok. nr 2 w budynku Urzędu Gminy Mucharz w godzinach pracy urzędu
 • pocztą na adres Urzędu Gminy w Mucharzu z dopiskiem "zgłoszenie OKW".

UWAGA! Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 15 września 2023 r.

Dyżury urzędnika wyborczego w Gminie Mucharz

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w pok. „B" na parterze w budynku Urzędu Gminy Mucharz w następujących dniach i godzinach:

 • 12.09.2023 r., 15:00-17:00
 • 14.09.2023 r., 15:30-17:00
 • 15.09.2023 r., 13:00-15:00
 • 19.09.2023 r., 15:00-17:00
 • 20.09.2023 r., 15.30-17.00 (termin dodatkowy w przypadku zgłoszeń uzupełniających)

Urzędnik Wyborczy
Daria Radwan

Zobacz także

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023