N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
411
1131
6574
8825
36863
5733031

„Senior+" - nabór na wolne miejsca

„Senior+" edycja 2021

Nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie.

Zapraszamy osoby w wieku 60+

Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie informuje, że prowadzi nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie 111.

Zapraszamy osoby w wieku 60+, zamieszkujące gminę Mucharz, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki.

Głównym rezultatem naszych działań jest realizacja zadania publicznego poprzez poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez realizację oferty rehabilitacyjnej, edukacyj-nej i kulturalnej. Dodatkowym atutem Dziennego Domu Senior+ jest możliwość wyboru indy-widualnych zajęć, jak również dni, w których dana osoba ma możliwość uczestniczyć.

Dzienny Dom Senior+ obejmuje wsparciem mieszkańców z gminy Mucharz, powyżej 60 roku życia, w szczególności, gdy dotykają ich takie problemy jak: trudności w codziennym życiu, choroba, nie-pełnosprawność, pogorszenie sytuacji materialnej, poczucie osamotnienia, trudności w organizacji czasu wolnego, wycofanie, jak również problemy w relacjach z rodziną.

Wsparcie świadczone w placówce

  • usługi opiekuńczo – możliwość pobytu 8 godzin dziennie;
  • usługi aktywizująco – usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach tera-peutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawności i aktywizujących do uczestnic-twa w życiu społecznym, jak również działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego Seniorów;
  • usługi wspomagające – informacja, edukacja, wsparcie i poradnictwo;

Oferujemy

  • pobyt 8 godzin dziennie, w tym 2 posiłki dziennie,
  • rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
  • spotkania z muzyką, filmem, sztuką,
  • spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne,
  • zgodnie z zainteresowaniami,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

  • bezpośredni w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Świnnej Porębie 111, tel. 33 47 66 296,
  • lub w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu 226, tel.33 876 16 12

Udział w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie jest płatny!

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023