N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
59
2303
7695
22294
63080
6066398

„Senior+" - nabór na wolne miejsca

„Senior+" edycja 2021

Nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie.

Zapraszamy osoby w wieku 60+

Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie informuje, że prowadzi nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie 111.

Zapraszamy osoby w wieku 60+, zamieszkujące gminę Mucharz, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki.

Głównym rezultatem naszych działań jest realizacja zadania publicznego poprzez poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez realizację oferty rehabilitacyjnej, edukacyj-nej i kulturalnej. Dodatkowym atutem Dziennego Domu Senior+ jest możliwość wyboru indy-widualnych zajęć, jak również dni, w których dana osoba ma możliwość uczestniczyć.

Dzienny Dom Senior+ obejmuje wsparciem mieszkańców z gminy Mucharz, powyżej 60 roku życia, w szczególności, gdy dotykają ich takie problemy jak: trudności w codziennym życiu, choroba, nie-pełnosprawność, pogorszenie sytuacji materialnej, poczucie osamotnienia, trudności w organizacji czasu wolnego, wycofanie, jak również problemy w relacjach z rodziną.

Wsparcie świadczone w placówce

  • usługi opiekuńczo – możliwość pobytu 8 godzin dziennie;
  • usługi aktywizująco – usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach tera-peutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawności i aktywizujących do uczestnic-twa w życiu społecznym, jak również działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego Seniorów;
  • usługi wspomagające – informacja, edukacja, wsparcie i poradnictwo;

Oferujemy

  • pobyt 8 godzin dziennie, w tym 2 posiłki dziennie,
  • rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
  • spotkania z muzyką, filmem, sztuką,
  • spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne,
  • zgodnie z zainteresowaniami,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

  • bezpośredni w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Świnnej Porębie 111, tel. 33 47 66 296,
  • lub w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu 226, tel.33 876 16 12

Udział w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie jest płatny!

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023