N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
370
1131
6533
8784
36863
5732990

Leonardo 2023 w Jabłonce

Leonardo 2023 w Jabłonce

Finał Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023"

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023" rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Zgodnie z regulaminem finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Ta część pisemna odbyła się w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Do tzw. finału ścisłego – ustnego, który zorganizowano w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zakwalifikowało się 11 uczniów w tym 2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

1. Danuta Kawa – Radna Województwa Małopolskiego
2. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
3. Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
4. Gabriela Sołtysik – Przedstawicielka Nadleśnictwa Sucha
5. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
6. Marcin Leśniak –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
7. Michaela Kutlakova – Przedstawicielka Združenia Babia Hora

W czasie kiedy ww. komisja oceniała część pisemną na scenie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Małolipnicanie" z Lipnicy Małej przedstawiając dawne zabawy dzieci na Orawie. Zaprezentowany został także film przedstawiający gminę Jabłonka.

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maksymilian Kachnic – gmina Budzów
II miejsce – Kamil Chowaniak – gmina Zawoja
III miejsce – Wojciech Rzepiszczak – gmina Lipnica Wielka
IV miejsce – Filip Gębala – gmina Maków Podhalański
V miejsce – Šimon Šurín - ZŠ Rabča
VI miejsce ex aequo – Katarzyna Figura – gmina Koszarawa
Hubert Joniak – gmina Jabłonka
Kornel Łasak – gmina Mucharz
IX miejsce - Miriam Brontvajová - Základná Skola Oravská Jasenica
X miejsce - Piotr Tarnowski – gmina Zawoja
XI miejsce – Maria Kłapyta – gmina Stryszawa

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach 19-20 maja 2023 roku – Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty - załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na realizacje ww. zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinasowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł w ramach tzw. Małego grantu – w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

Leonardo 2023 w Jabłonce

Leonardo 2023 w Jabłonce

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023