N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
38
2303
7674
22273
63080
6066377

Leonardo 2023 w Jabłonce

Leonardo 2023 w Jabłonce

Finał Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023"

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023" rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Zgodnie z regulaminem finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Ta część pisemna odbyła się w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Do tzw. finału ścisłego – ustnego, który zorganizowano w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zakwalifikowało się 11 uczniów w tym 2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

1. Danuta Kawa – Radna Województwa Małopolskiego
2. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
3. Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
4. Gabriela Sołtysik – Przedstawicielka Nadleśnictwa Sucha
5. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
6. Marcin Leśniak –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
7. Michaela Kutlakova – Przedstawicielka Združenia Babia Hora

W czasie kiedy ww. komisja oceniała część pisemną na scenie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Małolipnicanie" z Lipnicy Małej przedstawiając dawne zabawy dzieci na Orawie. Zaprezentowany został także film przedstawiający gminę Jabłonka.

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maksymilian Kachnic – gmina Budzów
II miejsce – Kamil Chowaniak – gmina Zawoja
III miejsce – Wojciech Rzepiszczak – gmina Lipnica Wielka
IV miejsce – Filip Gębala – gmina Maków Podhalański
V miejsce – Šimon Šurín - ZŠ Rabča
VI miejsce ex aequo – Katarzyna Figura – gmina Koszarawa
Hubert Joniak – gmina Jabłonka
Kornel Łasak – gmina Mucharz
IX miejsce - Miriam Brontvajová - Základná Skola Oravská Jasenica
X miejsce - Piotr Tarnowski – gmina Zawoja
XI miejsce – Maria Kłapyta – gmina Stryszawa

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach 19-20 maja 2023 roku – Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty - załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na realizacje ww. zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinasowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł w ramach tzw. Małego grantu – w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

Leonardo 2023 w Jabłonce

Leonardo 2023 w Jabłonce

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023