N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
314
1131
6477
8728
36863
5732934

Sprzedaż węgla - uwaga ogłoszenie!

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.


Informacja, 28.04.2023

W związku z wpływem pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informujemy o zmianach legislacyjnych dotyczących sprzedaży pozostałego w gminach węgla, tzw. sprzedaży końcowej. Nowelizacja ustawy wydłuża sprzedaż węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. W związku z powyższym informujemy, że od 1 maja istnieje możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach w firmie PSB Firma handlowa Eryk Targosz, prowadzącej w imieniu Gminy Mucharz sprzedaż węgla dla osób uprawnionych do jego zakupu. Nadal podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie. Zniesione zostały limity ilościowe przypadające na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie czy mieszkaniec już zakupił węgiel w ilości maksymalnej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.


Informacja, 28.04.2023

PSB Firma handlowa Eryk Targosz, prowadząca w imieniu Gminy Mucharz sprzedaż węgla dla osób uprawnionych do jego zakupu (posiadających zaświadczenia z UG Mucharz), informuje mieszkańców, którzy nie zakupili jeszcze przysługującej im puli węgla o możliwości jego zakupu w preferencyjnej cenie 1600 zł brutto za tonę wraz z przywozem.

 • Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio u sprzedawcy na miejscu lub pod nr telefonu 33 876 10 20.

Informacja, 21.03.2023

Szanowni mieszkańcy,

W imieniu Firmy Handlowej Eryk Targosz zwracamy się do wszystkich osób chcących kupić węgiel i posiadających zaświadczenie uprawniające do jego zakupu po preferencyjnych cenach o nie zwlekanie z zamówieniem do końca terminu tj. 30.04.2023 r.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara


Informacja, 2.12.2022

Sprzedaż węgla - Uwaga ogłoszenie!

Urząd Gminy w Mucharzu informuje, że dzisiaj tj. 2 grudnia 2022 r. Firma Handlowa Eryk Targosz zawarła umowę z Tauron Wydobycie. Tym samym od poniedziałku rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

Mieszkańcy Gminy Mucharz, którzy posiadają zaświadczenie na preferencyjny zakup węgla wystawione przez Wójta Gminy Mucharz mogą już od poniedziałku tj. od 5 grudnia 2022 r. zgłaszać się do składu Firmy Handlowej Eryk Targosz w Mucharzu 310 w celu zakupu paliwa stałego.

 • Cena paliwa stałego za tonę wynosi: 1850 zł

Przypominamy, że w celu zakupu węgla osoba fizyczna składa do Wójta Gminy Mucharz wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba, dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest poniżej.

Uzyskanie zaświadczenia jest niezbędne do złożenia zamówienia na sprzedaż paliwa stałego w Firmie Handlowej - Eryk Targosz

Do pobrania


Informacja, 21.11.2022

Wójt Gminy Mucharz informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy będzie prowadzona przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym (lokalny skład węgla).

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Mucharz będą mogli zakupić węgiel kamienny po przedstawieniu innemu podmiotowi zaświadczenia, wystawionego przez Wójta Gminy Mucharz, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy dodatek nie został jeszcze wypłacony. W przypadku gospodarstw domowych, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zakupu węgla kamiennego będzie można dokonać przedstawiając zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego.

Należy pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup węgla i wypełniony złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Mucharz 226. Zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla w preferencyjnej cenie otrzymają Państwo najpóźniej do 14 dni od daty złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Mucharz nie zajmuje się zapisami na węgiel, ani innymi kwestiami związanymi z dystrybucją węgla.

Do pobrania

Z poważaniem
Magdalena Matysiak
Referat Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Mucharzu
tel. 33 876 14 68 wew. 18


Informacja, 21.10.2022

Wójt Gminy Mucharz zwraca się z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Urzędu Gminy Mucharz gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz zwraca się z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Urzędu Gminy Mucharz gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach. Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby, którym przysługuje dodatek węglowy (3.000 zł).

 • telefonicznie 33 876 14 68 wew. 18
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także


Informacja, 25.08.2022

Informacja Wójta Gminy Mucharz: Wójt Gminy Mucharz informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w godzinach pracy urzędu w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Mucharzu (parter) oraz dodatkowo w każdy czwartek września do godziny 19:00.

(-) Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Aby otrzymać dodatek należy złoży stosowny wniosek. Wniosek jest do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mucharz. Wypełnione wnioski należy składać w Punkcie obsługi mieszkańców Urzędu Gminy w Mucharzu (parter na prawo w kierunku apteki) do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek – należy wpisać Wójt Gminy Mucharz. Wnioski należy składać w gminie, w której mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe. (UWAGA !!! złożenie wniosku drogą elektroniczną wymaga opatrzenia tego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.)
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku jest dostępna pod adresem:

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego dostępne są pod adresem:

Zasady i tryb przyznawania dodatku węglowego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym, której treść dostępna jest pod adresem

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023