Ukraina - pomoc uchodźcom

Ukraina - pomoc uchodźcom

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL i inne informacje.


Informacja, 1.07.2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Informacja, 4.04.2022

Bezpłatne szkolenia dla dzieci z Ukrainy / Безкоштовне навчання для дітей з України

 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu zaprasza dzieci i młodzież z Ukrainy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
 • Запрошуємо дітей та молодь з України на безкоштовне навчання.
 • Telefon kontaktowy: +48 539 124 904
 • Контактний номер телефону: +48 539 124 904

001.jpg 01.jpg 02.jpg

03.jpg 04.jpg 05.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg


Informacja, 29.03.2022

Materiały zawierają informacje związane z możliwością uzyskania pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia w języku ukraińskim.


Informacja, 28.03.2022

Informacja o zaplanowanych dyżurach 500+ na terenie min. powiatu wadowickiego. Są to konsultacje w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, podczas których pracownicy ZUS pomogą założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek o 500+ (Консультація щодо сімейних виплатдля громадян України. Працівники Закладу соціального страхування (ZUS) допоможуть створити профіль на PUE ZUS та подати заяву на 500+)


Informacja, 22.03.2022

Linki do artykułów w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS. Dodatkowo informujemy, że aby uniknąć stania w kolejce, pod numerem tel. 32 649 12 20 (obsługiwany w języku polskim) można umówić wizytę na konkretną godzinę w oddziale w Chrzanowie i inspektoratach w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

E-wizyta w ZUS

Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy przestali pobierać emeryturę i rentę oraz opuścili terytorium Ukrainy

Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Informacja o ZUS

Emerytury i świadczenia dla osób, które pracowały na Ukrainie (broszura pdf)


Informacja, 21.03.2022

Plakaty w języku ukraińskim i polskim - dotyczą możliwości podjęcia nauki przez ukraińską młodzież w powiatowych szkołach ponadpodstawowych.

(Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Wadowicach)

powiat_wadowice_pl.jpg powiat_wadowice_ur.jpg


Informacja, 21.03.2022

Zaktualizowana ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy - podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Ulotka-EN_-17.03.jpg Ulotka_PL_17.03.jpg Ulotka_RU_17.03.jpg

Ulotka_UA_17.03.jpg


Informacja, 18.03.2022

Informacja dla mieszkańców, którzy udostępniają lokal na potrzeby mieszkaniowe obywateli Ukrainy

Informujemy mieszkańców Gminy Mucharz, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, że są zobligowani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Prosimy również, o informowanie nowo zamieszkałych osób o prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej w Gminie Mucharz (ulotka w języku ukraińskim jest do odebrania w siedzibie urzędu). Przypominamy, że worki z wysegregowanymi odpadami przed wystawieniem w dniu odbioru, należy opatrzyć naklejką z kodem przypisanym do właściciela nieruchomości. To na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek oddawania odpadów prawidłowo wysegregowanych.

Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska w Mucharzu pod numerem tel. 33 876 14 83 wew. 17 i 18 w godz. pracy urzędu.


Informacja, 10.03.2022

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma

Platforma przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.


Informacja, 7.03.2022

Zobacz poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Plakat-PomagamUkrainie.jpg jak_rozmawiac_2.jpg


Informacja, 3.03.2022

Informacja dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Urząd Gminy Mucharz zwraca się do mieszkańców gminy, którzy przyjęli w swoich domach uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy o zgłaszanie osób, które korzystają z zakwaterowania w prywatnych domach.

Informację o przebywaniu na terenie naszej gminy mieszkańców Ukrainy prosimy zgłaszać do urzędu gminy w Mucharzu w godzinach pracy urzędu tel. 33 876 14 83, 33 876 14 86, poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne tel. 501 583 225 lub do sołtysów wsi w sołectwach gdzie mieszkają.

Wójt Gminy
Renata Galara

Zobacz też


Informacja, 3.03.2022

Zgłoszenie bazy noclegowej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w związku z otrzymywaniem szeregu zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia informuje, iż wszystkie takie zgłoszenia należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W zgłoszeniach należy podać:

 • dokładną lokalizację obiektu (adres),
 • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
 • koszty,
 • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
 • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
 • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
 • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą się kontaktować z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych. Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składam podziękowania. Liczba zgłoszeń z Małopolski to niemal pospolite ruszenie i bardzo konkretny wyraz solidarności z Ukrainą. Będziemy koordynować te działania związane z bazą noclegową dla uchodźców z Ukrainy na terenie Małopolski. Baza miejsc została już przygotowana m.in. w oparciu o miejsca wskazane przez marszałka województwa oraz akademiki, będzie uruchamiana zgodnie z potrzebami. Zgłoszenia będziemy wykorzystywać do jej dalszego rozszerzania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Informacja, 1.03.2022

07-1.jpg 07-2.jpg 07-3.jpg

07-4.jpg 07-5.jpg 07-6.jpg

07-7.jpg 07-8.jpg


Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

 • Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
 • Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
 • Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
 • Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
 • Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
 • Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

 • Infolinia działa 24 h na dobę.
 • Tel.: +48 12 210 20 02

Wydział Spraw Cudzoziemców

 • ul. Przy Rondzie 6, Kraków
 • adres do korespondencji: ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
 • Dyrektor: Adam Spyra
 • Zastępca Dyrektora: Grzegorz Sobol

Sekretariat

 • VIII piętro, pok. 801
 • tel. 12 39 21 854
 • fax 12 39 21 354
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia

 • (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców)
 • od poniedziałku do piątku
 • 8:00 – 16:00
 • tel. 12 210 20 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik podawczy i informacja bezpośrednia

 • od poniedziałku do piątku
 • 15:00 – 18:00
 • ul. Przy Rondzie 6, Kraków

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Zobacz także

0001.jpg 001.jpg 01.jpg

02.jpg 03.jpg 04.jpg

05.jpg 06.jpg