N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
397
674
3200
18329
18700
5111292

Porzucili śmieci

Porzucili śmieci

Apelujemy o pomoc w znalezieniu sprawcy zaśmiecania wód i obszarów leśnych. Końcem ubiegłego roku w okolicy potoku Czerna w Kozińcu zostały wyrzucone odpady remontowe.

W związku z interwencją mieszkańca sprawa została za pośrednictwem tut. urzędu zgłoszona na Policję. Jeżeli ktoś był świadkiem zdarzenia lub może wskazać sprawcę, który wyrzucił odpady w okolicę zaznaczoną na mapie (zobacz pdf), proszony jest o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Mucharzu pod numerem

  • tel. 33 876 14 83

Wyrzucanie śmieci do lasu i w okolice potoków to wykroczenie, którego konsekwencjami są  kara grzywny (od 20 zł do 5000 zł) albo kara nagany, a w przypadku zakopywania odpadów w lesie kara aresztu do 30 dni.

Stanowi o tym art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Wyrzucający śmieci do lasu nie do końca są anonimowi. Często w wyrzuconych nielegalnie śmieciach można znaleźć informację, która pozwala ustalić właściciela. Bywa też tak, że sprawca zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Jednak  w wielu przypadkach ujęcie sprawców zaśmiecania lasu jest niebywale trudnym zadaniem. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym obecnie w gminie i coraz większemu zaangażowaniu społeczeństwa w dbałość o przyrodę, udaje się karać osoby za taki czyn.

Ponadto podczas wizji w okolicy potoku Czerna pracownicy urzędu gminy w Mucharzu znaleźli wyrzucone dużo wcześniej odpady, które zanieczyszczają ekosystem i stwarzają zagrożenie dla spacerujących po lesie.

Zobacz także

Apelujemy o pomoc w znalezieniu sprawcy zaśmiecania

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW