N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
38
670
3847
4335
29563
4668193

Zbiórka odpadów - zmiany w składaniu deklaracji

Informujemy o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  dla powracających zza granicy oraz innych osób.


Informacja, 21.04.2020 r.

Informujemy właścicieli nieruchomości o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób powracających zza granicy, bądź przebywających dłuższy okres na terenie Gminy Mucharz, np.: z powodu zmiany sposobu nauki na zdalny. Aktualnie sytuacja taka spowodowana jest zwiększoną migracją mieszkańców naszej Gminy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeśli dane dla nieruchomości zadeklarowane pierwotnie uległy zmianie, czyli zmniejszyła się bądź zwiększyła liczba osób w gospodarstwie domowym, mieszkańcy są zobowiązani do zgłoszenia tych zmian w Urzędzie Gminy Mucharz, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.mucharz.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Wypełnione deklaracje można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, przez wrzucenie zgłoszeń do urzędowej skrzynki podawczej znajdującej się za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy w Mucharzu w godz. pracy urzędu.


Informacja, 27.10.2019 r.

Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Mucharz informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zmieniły się terminy wnoszenia zmian do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy.

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska