N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
511
853
2826
8191
29563
4672049

Odbiór drogi

Odbiór drogi

W dniu 27 lutego 2020 r. miał miejsce odbiór największej inwestycji drogowej realizowanej na terenie Gminy Mucharz, czyli przebudowy drogi gminnej nr 470191K w km 1+000 – 1+788 w miejscowości Mucharz.

W ramach zadania na długości 788 m od skrzyżowania Mucharz „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. p. Sokalskiej wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik dla pieszych, odwodnienie liniowe oraz oznakowanie pionowe zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

  • Wartość robót wyniosła 1.079.078,18 zł
  • Koszty kwalifikowane wynoszą 1.052.654,67 zł
  • Dofinansowanie ogółem 736.633,00 zł
  • Budżet Gminy 316.021,67 zł

Realizacja tak wielkiej, jak na warunki budżetu Gminy Mucharz inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 


Informacja, 13.12.2019

Mucharz droga w przebudowie - czasowe zamknięcie odcinka drogi w dniu 16.12.2019 r. w godz. 8.00-16.00. W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz "Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej informuję, że w najbliższy poniedziałek tj. 16 grudnia 2019 r. w godz. 8.00-16.00 zamknięty zostanie odcinek ww. drogi wraz z wprowadzoną czasową organizacją ruchu.

Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

  • Wójt Gminy Mucharz
  • Renata Galara

 


Mucharz droga w przebudowie – czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz „Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Niniejsze opracowanie dotyczy oznakowania zamknięcia dla ruchu oraz objazdu drogi na czas wykonania warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zobacz także:

 


Rozpoczęcie prac, 17.10.2019

W  dniu 17.10.2019 r. dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęły się prace związane z przebudową 788 m drogi od skrzyżowania „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. p. Sokalskiej.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik dla pieszych. Dofinansowanie z funduszu pokryje aż 70% wartości inwestycji, pozostała część pokryta zostanie ze środków budżetu Gminy.

Prace na przedmiotowym odcinku drogi prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc z siedzibą: ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.

Termin zakończenia przedmiotu umowy przewidywany jest na dzień 30 czerwca 2020 r. W związku z trwającymi robotami na w/w odcinku drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu kołowym i pieszym. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. (UG Mucharz)

Zobacz także:

Droga w budowie (foto R.T. Kadela)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska