N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
548
853
2863
8228
29563
4672086

Ogłoszenie Urzędu Gminy - Inspektor Sanitarny

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Wójt Gminy Mucharz informuje o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Wójt Gminy Mucharz informuje o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego.

Obowiązek ten wynika z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. zm.) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wysokość kary może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

Więcej informacji dostępne jest na stronie PPIS w Wadowicach:

https://pssewadowice.wsse.krakow.pl/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/86-zywienie/222-informacje-i-formularze-do-pobrania

 

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska