N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
576
758
1334
3806
49563
5868862

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

We wtorek 16 kwietnia 2019 r., Wójt Gminy Mucharz Renata Galara w sali sesyjnej urzędu gminy wręczyła zaświadczenia o wyborze sołtysa.


Sołtysi odebrali zaświadczenia
We wtorek 16 kwietnia 2019 r., Wójt Gminy Mucharz Renata Galara w sali sesyjnej urzędu gminy wręczyła zaświadczenia o wyborze sołtysa. Wybory na tą zaszczytną funkcję miały miejsce w niedzielę 7 kwietnia, a głosowanie odbyło się tylko w sołectwie Mucharz i Koziniec. W pozostałych sołectwach zgłosiło się tylko po jednym kandydacie więc nie było wymogu przeprowadzenia głosowania.

Sołtysi odebrali zaświadczenia (foto UG Mucharz)

 


 

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich Gminy Mucharz
Kadencja 2019 – 2024 r.

 

 • Sołectwo Jamnik
 • Sołtys Wójciga Urszula zam. Jaszczurowa

Rada Sołecka

 1. Adamczyk Zygmunt zam. Jaszczurowa
 2. Ficek Bożena zam. Jaszczurowa
 3. Gaczorek Jolanta zam. Jaszczurowa
 4. Sumera Józefa zam. Jaszczurowa
 5. Zadora Edward zam. Jaszczurowa

 

 • Sołectwo Jaszczurowa
 • Sołtys Sitarz Lucyna zam. Jaszczurowa

Rada Sołecka

 1. Bednarczyk Maria zam. Jaszczurowa
 2. Fila Anna Maria zam. Jaszczurowa
 3. Kopeć Roman zam. Jaszczurowa
 4. Mika Stanisław zam. Jaszczurowa
 5. Mosór Barbara zam. Jaszczurowa

 

 • Sołectwo Koziniec
 • Sołtys Czechowicz Marceli Marian zam. Koziniec

Rada Sołecka

 1. Byrska Ewelina zam. Koziniec
 2. Fila Daniel Maksymilian zam. Koziniec
 3. Kurek Anna Monika zam. Koziniec
 4. Molendowicz Jan Stanisław zam. Koziniec
 5. Radwan Krzysztof zam. Koziniec

 

 • Sołectwo Mucharz
 • Sołtys Czaicki Józef Szczepan zam. Mucharz

Rada Sołecka

 1. Kamińska Agnieszka Jadwiga zam. Mucharz
 2. Siemieniec Mirosław zam. Mucharz
 3. Sikora Grzegorz zam. Mucharz
 4. Wata Michał zam. Mucharz
 5. Warchoł – Wojdyła Sabina Ewa zam. Mucharz

 

 • Sołectwo Skawce
 • Sołtys Warchał Mateusz Tadeusz zam. Skawce

Rada Sołecka

 1. Czaicka Ewa zam. Skawce
 2. Homel Piotr zam. Skawce
 3. Huber Piotr zam. Skawce
 4. Książek Mateusz Piotr zam. Skawce
 5. Makówka Rozalia Justyna zam. Skawce

 

 • Sołectwo Świnna Poręba
 • Sołtys Siwek Krystyna Maria zam. Świnna Poręba

Rada Sołecka

 1. Bargiel Krzysztof zam. Świnna Poręba
 2. Figura Kazimierz zam. Świnna Poręba
 3. Glanowska Cecylia zam. Świnna Poręba
 4. Góralczyk Dorota zam. Świnna Poręba
 5. Pławny Stanisław zam. Świnna Poręba

 

 • Sołectwo Zagórze
 • Sołtys Kolasa Grażyna zam. Zagórze

Rada Sołecka

 1. Kita Urszula zam. Zagórze
 2. Kolasa Adam zam. Zagórze
 3. Michałek Grzegorz zam. Zagórze
 4. Paśnik Tadeusz zam. Zagórze
 5. Paśnik Violetta zam. Zagórze

 


Informacja w sprawie zasad i trybu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Mucharz

1. Wybory sołtysa i członków rad sołeckich zostały zarządzone przez Wójta Gminy Mucharz – Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20 luty 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Mucharz na dzień 07 kwietnia 2019 r. (niedziela).

2. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie (ukończył 18 lat, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu).

3. Kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej Komisji Wyborczej w formie list kandydatów wraz z wykazem osób popierających listę w terminach określonych w kalendarzu wyborczym – zał. nr 2 do Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20 luty 2019 r.

4. Zgłoszenia kandydata na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może dokonać mieszkaniec danego sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

5. Każda zgłoszona lista powinna być poparta podpisami co najmniej 10 wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy.

6. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

7. Jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

8. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statutach Sołectw lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.

9. Wybory w sołectwach przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze, spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w składzie 5 osób.

10. W przypadku zgłoszenia do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie. Jeżeli liczba kandydatów do komisji jest mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt Gminy spośród uprawnionych wyborców.

Zobacz także:

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023