N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
54
670
3863
4351
29563
4668209

Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z założeniami reformy oświaty, w całej Polsce zakończy się proces likwidacji gimnazjum. U nas od samego początku funkcjonował przysłowiowy „Gimbus".

Szanowni mieszkańcy, rodzice / opiekunowie uczniów szkół podstawowych w Gminie Mucharz

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z założeniami reformy oświaty, w całej Polsce zakończy się proces likwidacji gimnazjum, które istniały od 1999 r. Nasze gimnazjum obejmowało swoim obwodem całą Gminę, w związku z czym od samego początku funkcjonował przysłowiowy „Gimbus", który zapewniał dowóz uczniów. Jednocześnie, z transportu szkolnego mogły korzystać wszystkie dzieci szkół podstawowych, niezależnie, czy dowóz obowiązywał tych uczniów, czy nie. Obecnie w sytuacji, kiedy gimnazjum już nie istnieje, większość dzieci będzie uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania. Konsekwencją czego, odległość pomiędzy szkołą, a domem ucznia znacznie się zmniejszyła. Na ostatniej sesji, Rada Gminy Mucharz prowadziła dyskusję, na temat przyszłości dowożenia uczniów do szkół i zobowiązała Wójta do przedstawienia stanu faktycznego oraz planowanych rozwiązań na rok szkolny 2019/2020.

W związku z czym poniżej przedstawiam najważniejsze informacje w tym zakresie.

  1. Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę dziecku z klasy 0 - IV, którego droga z domu do szkoły przekracza odległość 3 km, natomiast dla dziecka z klasy V – VIII, kiedy odległość przekracza 4 km. Istotne jest, że obowiązek ten przysługuje tylko względem ucznia z obwodu danej szkoły. Jeżeli dowóz tych dzieci zapewniają rodzice, to przysługuje im zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. Odległość liczy się z uwzględnieniem warunków lokalnych, zwłaszcza takich jak istniejące połączenia drogowe, rzeźba terenu. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu Gmina może wykonać poprzez wyznaczenie miejsc, z których uczniowie są przewożeni do szkół (tzw. punkty zbiorcze). Pracownicy Urzędu w ostatnim czasie przejechali wszystkie drogi w gminie, mierząc odległość od szkoły danego obwodu do końca danej drogi. Na tej podstawie powstała mapa (do wglądu w Urzędzie Gminy), która jednoznacznie pokazuje, że jedynie tylko kilka przysiółków/osiedli (Jaszczurowa - Polana, Wierchy, Jaszczurowa Jamnik) jest zlokalizowanych powyżej 3 km, a co za tym idzie, dzieci zamieszkałe w tych miejscach mają prawo do bezpłatnego transportu do szkół.
  2. Istotnym elementem, jaki należy również wziąć pod uwagę jest wiek i stan techniczny autobusu szkolnego. Z roku na roku autobus wymaga coraz większych nakładów finansowych na remont, w celu zabezpieczenia dzieciom bezpiecznego transportu. W najbliższym czasie Gmina musiałaby nabyć nowy mniejszy autobus, co wiązałoby się z dużym wydatkiem inwestycyjnym. W obecnej sytuacji, przy bardzo wysokich kosztach funkcjonowania oświaty i przy planowanych inwestycjach, Gmina nie posiada środków finansowych na ten cel.
  3. Łączny roczny koszt dowożenia uczniów średnio wynosi około 150.000 zł. Składa się na to m.in.: wynagrodzenie kierowcy, wynagrodzenie opiekuna, paliwo, ubezpieczenie, wspomniane remonty oraz zabezpieczenie transportu w trakcie napraw.

Założenia dotyczące dowożenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

  1. Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom spełniającym kryteria z ustawy, lub refundacja kosztów rodzicom, którzy sami dowożą te dzieci.
  2. Pozostali uczniowie (łącznie z uczniami spoza Gminy Mucharz) będą mogli skorzystać z publicznego transportu zbiorowego, który od kilku miesięcy funkcjonuje na terenie Gminy i jest dofinansowany przez Gminę. Rozkład jazdy tych busów zostanie dopasowany do godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji w szkołach, oraz w ramach potrzeb zostanie powiększona sieć przystanków.
  3. Zaoszczędzone środki publiczne, będą co roku przeznaczane wyłącznie na budowę chodników w Gminie, w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu pieszego.

Z poważaniem
Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

 

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska