N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
549
758
1307
3779
49563
5868835

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu - promesa

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Mucharz p. Wacław Wądolny otrzymał z rąk pana marszałka Stanisława Sorysa promesę na dofinansowanie etapu II przebudowy wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu.

Promesa opiewa na kwotę 296 953 zł i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

WDK Koziniec - promesa

 


Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Gmina Mucharz przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przebudowa i docieplenie Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu – Etap I wymiana dachu", na który pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów".

Jest to pierwszy etap modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu, który obejmuje wymianę dachu. Zakres tej inwestycji przewidziano do realizacji w okresie od września do listopada bieżącego roku.

Do działań projektowych zaangażowana zostanie lokalna społeczność. Druhowie z OSP Koziniec Centrum oraz Panie z KGW Inspiracje Kozińca pomogą w zabezpieczeniu mienia, sprzętu, książek oraz przy promocji (przygotowaniu wystawy), a na zakończenie prac inwestycyjnych w zorganizowaniu imprezy dla mieszkańców.

Nasz Koziniec

W związku z tym, iż w projekcie przewidziano przygotowanie wystawy fotograficznej pt. „Nasz Koziniec – budowany w czynie społecznym i działalności wolontariackiej", zwracamy się z apelem i prośbą do mieszkańców, o przyniesienie pamiątek (dokumentów, listów itp.) oraz zdjęć (podpisanych) związanych ze wsią Koziniec do Domu Kultury w Kozińcu lub do Urzędu Gminy w Mucharzu, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone. Z zebranych materiałów zostanie przygotowana wystawa pokazująca jak od najdawniejszych lat angażowali się mieszkańcy w budowę i rozwój wsi.

Zaplanowano, że będzie to wystawa plenerowa, trwająca przez okres trwania projektu (wymiany dachu). By nie stwarzać dla zwiedzających wystawę zagrożenia, usytuowana zostanie koło Kaplicy w Kozińcu. Wystawa ma zachęcić mieszkańców do współdziałania i do aktywności społecznej. Przyświeca temu cel zmobilizowania młodego pokolenia do włączenia się w sprawy wsi oraz wzbudzenie odpowiedzialności za mienie publiczne „ten domu kultury - to budynek, który budował mój dziadek, wujek, stryj należy dbać o niego jak o dom własny". (T. Chmielarz-Bryndza)

*Fragment ksiażki poniżej: Woźniak Hieronim, Koziniec tak było. Wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości.

WDK Koziniec (foto T.chmielarz-Bryndza, R.Kadela)

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023