N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
31
2303
7667
22266
63080
6066370

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Dodatkowe zajęcia oraz nowe pracownie i nowoczesny sprzęt komputerowy w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Trwa rekrutacja do projektu na rok 2018/2019.


Informacja 04.09.2018

Trwa rekrutacja do projektu - zapisy w szkołach - w Jaszczurowej i Świnnej Porębie od 04.09.2018 do 11.09.2018.

Informacja 04.09.2017

Informacja 04.09.2017

Pobierz dokumenty do projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu"


Informacja 30.04.2017

Bardzo pomyślne wieści dotarły po rozstrzygnięciu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Mucharz w najbliższym czasie podpisze stosowną umowę i uzyska wsparcie projektu realizowanego od 1.08.2017 r. – 31.07.2018 r. w wysokości 874.726, 75 zł.

Celem projektu będzie podniesienie jakości pracy dla 250 uczniów w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie w zakresie kształtowania wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych). Realizowane będą szkolenia dla 11 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Na potrzeby projektu została przeprowadzona diagnoza która pokazała niewystarczające kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych widoczne na egzaminie gimnazjalnym i na sprawdzianie po VI klasie (po roku szkolnym 2014/2015).

Ze względu na wysokie wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Mucharzu i Jaszczurowej jednostki te nie mogły zostać zakwalifikowane do konkursu który za zadanie ma wyrównywanie szans edukacyjnych.

W ramach zajęć uczniowie Gimnazjum w Jaszczurowej nabędą kompetencje przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczne na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT tj:

 • przeprowadzą zajęcia „Fizyka – Zrozumieć świat",
 • zajęcia doświadczalne z biologii,
 • blok zajęć „Chemia bez tajemnic"
 • zajęcia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • matematyczne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnić się z matematyką",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie w Świnnej Porębie na zajęciach pozalekcyjnych nabędą również kompetencje w zakresie matematyki, przyrody oraz informatyki tj:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • kółko matematyczne dla klas I-III „Mały kangurek",
 • kółko matematyczne dla klas IV-VI „Klub tęgich głów",
 • kółko szachowe,
 • kółko przyrodnicze dla klas I-III „Klub młodych odkrywców",
 • kółko przyrodnicze dla klas IV-VI „Klub młodych odkrywców",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie z obu szkół będą korzystali na lekcjach z platformy SCHOLARIS oraz EDUSCIENCE.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki wezmą udział w szkoleniach. Część z nich będzie uczestniczyć w kursach zewnętrznych, pozostała będzie brać udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym obejmującym zgodnie z rozporządzeniem o doskonaleniu zawodowym.: szkolenia stacjonarne, konsultacje z ekspertami oraz wdrażanie na zajęciach zdobytych kompetencji.

Przewidziano udział nauczycieli w 5 szkoleniach tematycznych organizowanych przez zewnętrzne instytucje. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach 20 godzinnych, będą to spotkania organizowane w szkole lub wyjazdowe w ramach szkoleń otwartych:

 1. Praca metodami aktywnymi w kształtowaniu KK.
 2. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – tablicy interaktywnej.
 3. Narzędzia TOC w kształtowaniu KK.
 4. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – zasobów internetu.
 5. Wykorzystanie technologii w uczeniu uczniów wnioskowania, planowania, łączenia informacji, szacunku do innowacji technicznych, jako element Kompetencji kluczowych.

Bardzo cennym nabytkiem finansowanym z unijnych funduszy będzie wyposażenie szkół w pracownie tematyczne i nowoczesny sprzęt komputerowy. I tak:

1. Zespół Szkół w Jaszczurowej pozyska:

 • wyposażenie do pracowni fizycznej,
 • wyposażenie do pracowni biologicznej,
 • wyposażenie do pracowni chemicznej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej,
 • pomoce dydaktyczne do geografii,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole).

2. Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie otrzyma:

 • wyposażenie do pracowni przyrodniczej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej wraz z oprogramowaniem multimedialnym,
 • wyposażenie do nauki gry w szachy,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym).

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023