N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
53
670
3862
4350
29563
4668208

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Przy pomocy poniższego formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości.

Ekointerwencja

Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz temat Naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę. Automatycznie prześlemy Twoje zgłoszenie do właściwego organu, który powinien je zweryfikować.


FORMULARZ (zostaniesz przeniesiony na inną stronę)


Informacja o kontrolach 

W najbliższym sezonie grzewczym, rozpoczną się kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Mucharz i stosowania przepisów uchwały antysmogowej.

Zawiadomienie

Na podstawie Zarządzenia Nr 517 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20.09.2018 r. w sezonie grzewczym 2019/2020 przeprowadzone zostaną kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Mucharz i stosowania przepisów uchwały antysmogowej. Kontrole przeprowadzą pracownicy urzędu legitymujący się upoważnieniem Wójta Gminy Mucharz. Zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z póź. zm.) kontrolowany podmiot zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli tj.;

  1. Umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami;
  2. Umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. Okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli.
  4. Złożyć pisemne lub ustne informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

W sytuacji gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia kontrolujących, na miejsce wzywana będzie policja. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega barwa dymu, zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego.

 Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska