N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
264
529
6398
16063
26369
4497748

Zbiórka odpadów

Odbiór odpadów komunalnych - informacja dla mieszkańców.


W celu prawidłowego odbioru odpadów komunalnych w pierwszych terminach 2020 roku Wójt Gminy Mucharz informuje:

 • ODPADY ZMIESZANE (worki czarne), POPIÓŁ (worki popielate), OPDADY HIGIENICZNE (worki pomarańczowe), BIOODPADY (worki brązowe), odbierane będą: 7 stycznia, 4 lutego;
 • ODPADY SEGREGOWANE (worki: żółte, niebieskie, zielone) odbierane będą: 21 stycznia, 18 lutego.

Informacja z pełnymi terminami odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mucharz w 2020 roku zostanie do Państwa przesłana wraz z decyzjami podatkowymi na 2020 r.

W wyszczególnionych wyżej terminach można również wystawiać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości, a następnie wystawienie ich poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godz. 8.00 dnia, w którym następuje odbiór.

PRZYPOMINAMY

 1. Śmieci wystawiamy tylko w workach do tego przeznaczonych;
 2. Na każdy worek należy przykleić kod. Worki bez kodu NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Informujemy również, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek kontrolować prawidłowość segregacji i nakładać w stosunku do mieszkańców niesegregujących odpady podwyższone stawki opłaty ustalone przez Radę Gminy Mucharz, w wysokości 76 zł od osoby za miesiąc.

W miesiącu styczniu PSZOK będzie NIECZYNNY.


FRAKCJE ODPADÓW ZBIERANYCH W GMINIE MUCHARZ:

I. WORKI NIEBIESKIE – PAPIER
wrzucamy: czyste opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, biurowy,
nie wrzucamy!!! zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, paragonów.

II. WORKI ŻÓŁTE – TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
wrzucamy: puste plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach , płynach do mycia naczyń itp.), kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian z opakowań sprzętu rtv i agd, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, wielomateriałowe odpady opakowaniowe, (butelki i opakowania zgniatamy, odpady mogą posiadać naklejki)
nie wrzucamy!!! zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

III. WORKI ZIELONE – SZKŁO
wrzucamy: puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i lekach,
nie wrzucamy!!! szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, (opakowania powinny być opróżnione z produktu mogą posiadać naklejki i nakrętki, starać się nie tłuc szkła, jednakże w przypadku stłuczenia butelki czy też słoika, można wrzucić go do zielonego worka na szkło)

IV. WORKI BRĄZOWE – ODPADY BIODEGRADOWALNE
wrzucamy: trawa, liście, wióry drewniane nie pochodzące z działalności gospodarczej, drobne gałęzie, popiół drzewny odpady z kuchni tj. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,
nie wrzucamy!!! resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

V. WORKI SZARE – POPIÓŁ, SADZA, ŻUŻEL POWSTAJĄCY Z PALENISK DOMOWYCH, DROBNY MATERIAŁ BUDOWLANY.

VI. WORKI POMARAŃCZOWE - PAMPERSY I INNE ODPADY HIGIENICZNE
wrzucamy: pampersy, chusteczki higi eniczne, podpaski, waciki, patyczki higieniczne
Jeżeli ilość produkowanych odpadów tego rodzaju, w gospodarstwie domowym, w skali miesiąca jest nieznaczna, wówczas wrzucamy je do czarnego worka.

VII. WORKI CZARNE – ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy: odzież, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, zbite szyby okienne i lustra, szkło żaroodporne, arcoroc, znicze, zużyte pełne worki do odkurzacza, płyty CD/DVD, pozostałości po papierosach, tapety, zabrudzony papier opakowaniowy, paragony, zabrudzony styropian, niewielkie ilości odpadów higienicznych, zbite szyby okienne i lustra,
nie wrzucamy!!! odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych,

DO WORKÓW NIE WRZUCAMY!!! sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków oraz chemikaliów.
Oddać je należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przeterminowane lekarstwa można również oddać w aptece a baterie w urzędzie gminy.


Worki do segregacji:

 • niebieske – papier
 • żółte – tworzywa sztuczne, metal
 • zielone – szkło
 • brązowe – odpady  biodegradowalne
 • szare – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • pomarańczowe – pampersy i inne odpady higieniczne
 • czarne – odpady niesegregowane

Informacja o terminach wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mucharz w 2016 r.

Na terenie Gminy Mucharz zebrano ogółem - 840,692 Mg odpadów komunalnych w tym:

 • odpadów ulegających biodegradacji - 18,460 Mg
 • odpadów z Punktu – 17,580 Mg

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 343,350 Mg
 2. Ilość odpadów poddanych recyklingowi – 139,752 Mg

w tym:

 • opakowania ze szkła- 69,848 Mg
 • opakowania z tworzyw sztucznych - 46,216 Mg
 • opakowania papieru i tektury – 16,190 Mg
 • opakowania z metali – 5,374 Mg
 • metale - 2,124 Mg

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Gminę Mucharz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,7% (z deklaracji 47,4%, dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %)

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Firmę KOMWAD Sp.z o.o. 34-100 Wadowice ul. Nadbrzeżna 58 odbierającej odpady od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,2% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %) 

Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: