N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
667
688
4708
4708
25978
4460024

Zbiórka odpadów

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku przez Firmę WIDO Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański, oś. Sołki 3.

Zbiórka odpadów komunalnych 2019

14, 28 styczeń
11, 25 luty
11, 25 marzec
8, 23 (wtorek) kwiecień
13, 27 maj
10, 24 czerwiec
8, 22, 29 lipiec
12, 26 sierpień
9, 23 wrzesień
8 (wtorek), 21, 28 październik
12 (wtorek), 25 listopad
9, 23 grudzień

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości w miejscu ich wytwarzania a następnie wystawienie ich tylko w dniu odbioru odpadów do godz. 8.00 poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, opony, drobny materiał budowlany, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie) w każdy piątek od godz. 12.00 do 17.00 oraz w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji codziennie od 6.00-15.00, a w soboty w godzinach dyżuru 14.00 do 22.00.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

15 kwietnia 2019 r.
- Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
16 kwietnia 2019 r.
- Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze
14 października 2019 r.
- Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
15 października 2019 r.
- Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze

Frakcje odpadów zbieranych w gminie Mucharz

I. Papier – worki niebieskie
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

II. Tworzywa sztuczne – worki żółte
plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian

III. Szkło – worki zielone
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

IV. Metal – worki czerwone
puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe

V. Odpady ulegające biodegradacji - worki brązowe
trawa, odpady z kuchni

VI. Popiół, żużel powstający z palenisk domowych, drobny materiał budowlany – worki szare

VII. Pampersy i inne odpady higieniczne – worki pomarańczowe

VIII. Odpady zmieszane – worki czarne
Ubrania, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, przedmioty składające się z wielu materiałów, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, znicze, zużyte pełne worki do odkurzaczy, płyty CD/DVD, pozostałości po papierosach, tapety

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. Na każdy worek należy naklejać kody.


Stawki opłat 2019 (pełny dokument poniżej)

Na podstawie art. 6m ust. 2a i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1454 zp.zm.) Wójt Gminy Mucharz zawiadamia, że Rada Gminy Mucharz w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/15 w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mucharz obowiązują od 1 lutego 2019 r. i wynoszą:

 • 12 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 24 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zobacz także:


Worki do segregacji:

 • niebieski – papier
 • żółty – plastik
 • zielony – szkło
 • czerwony – metal
 • czarny – odpady niesegregowane
 • pomarańczowy – pampersy i inne odpady higieniczne
 • szary – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • brązowy – odpady  biodegradowalne z kuchni, trawa

Informacja o terminach wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mucharz w 2016 r.

Na terenie Gminy Mucharz zebrano ogółem - 840,692 Mg odpadów komunalnych w tym:

 • odpadów ulegających biodegradacji - 18,460 Mg
 • odpadów z Punktu – 17,580 Mg

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 343,350 Mg
 2. Ilość odpadów poddanych recyklingowi – 139,752 Mg

w tym:

 • opakowania ze szkła- 69,848 Mg
 • opakowania z tworzyw sztucznych - 46,216 Mg
 • opakowania papieru i tektury – 16,190 Mg
 • opakowania z metali – 5,374 Mg
 • metale - 2,124 Mg

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Gminę Mucharz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,7% (z deklaracji 47,4%, dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %)

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Firmę KOMWAD Sp.z o.o. 34-100 Wadowice ul. Nadbrzeżna 58 odbierającej odpady od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,2% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %) 

Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

 Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: