N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
785
906
2533
12610
34723
4115075

RODO

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Gmina Mucharz , adres : 34-106 Mucharz 226

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pana Roberta Góralczyka, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 1. wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych,
 2. wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 3. prowadzić postępowania w należących do właściwości Wójta sprawach indywidualnych,
 4. wypełniać obowiązki prawne ciążące na Wójcie,
 5. wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 1. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, Pani/ Pana dane mogą być przekazane :

 1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom, urzędom lub instytucjom wykonującym zadania publiczne lub dziejące na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Mucharz

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4 c., ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: