N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Plan zagospodarowania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Jaszczurowa, 29.11.2016

Uchwała z dnia 29 listopada 2016 r. z załącznikami


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze wraz z załącznikami, 19.12.2015

Uchwała nr X/76 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 19 grudnia 2015 roku z załącznikami


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze, 22.07.2015

Uchwała nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze

Ogłoszenie Wójta Gminy Mucharz o uchwale Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w tekście studium (załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w załącznikach graficznych (załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Mucharzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz (załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rysunek nr 1, załącznik nr 3

Rysunek nr 1b, załącznik nr 4

Rysunek nr 2, załącznik nr 5

Rysunek nr 3, załącznik nr 6

Rysunek nr 4, załącznik nr 7

Rysunek nr 5, załącznik nr 8

Rysunek nr 6, załącznik nr 9


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, 31.03.2014

Uchwała nr 256, 31.03.2014 / załącznik

Uchwała nr 257, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 258, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 259 z dn. 31.03.2014

Załącznik do uchwały 259 z dn. 31.03.2014 (pdf, 11 MB)


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 9.01.2014


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 16.09.2013

Zmiana studium, uchwała 20/209 z dnia 16.09.2013 (pdf)

Załącznik nr 1, Zmiana studium - tekst studium (pdf)

Załącznik nr 2, Wykaz zmian w załącznikach graficznych (pdf)

Załącznik nr 10, Zmiana studium - tekst ujednolicony (pdf)

Załącznik nr 11, Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag (pdf)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, załącznik nr 2 do uchwały 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 29/259 z dnia 12 X 2010 (pdf)

Część graficzna planu, załącznik 1 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, załącznik 2 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, załącznik 3 (pdf)

Wykaz stanowisk archeologicznych, załącznik 4 (pdf)

Wykaz obiektów zabytkowych, załącznik 5 (pdf)

Informacja o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz (doc)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz - procedura (doc)


Część graficzna planu - ramki (pdf)

 

Kolor i tekst

Newsletter: