N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
596
641
1237
12075
28397
4415318

NGO JST

Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce

Projekt zakłada objęcie wsparciem obszaru 6 małopolskich gmin leżących na pograniczu powiatów suskiego i wadowickiego, stanowiących obszar spójny terytorialnie (gm. Stryszawa, Zembrzyce, Budzów - powiat suski; Mucharz, Stryszów, Lanckorona - powiat wadowicki).

Objęcie wsparciem 6 JST - gmin oraz prawie stu organizacji daje możliwość kompleksowego wdrożenia modelu współpracy. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na obopólne zapoznanie się z problemami JST i NGO. Pozwoli każdej ze stron na pogłębienie doświadczeń we współpracy.

Realizacja projektu, czyli skuteczne wdrożenie standardów współpracy zawartych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" przyczyni się do większej efektywności i transparentności wydawania środków publ., pozwoli gminom na przekazanie części zadań własnych org. III sektora na jasnych i prostych zasadach. Pośrednio pozwoli to na szerszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wskazanym obszarze.


Procedury w Gminie Mucharz

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań w Gminie Mucharz (11)

Procedura wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań w Gminie Mucharz (12)

Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Mucharz (13)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Mucharz (21)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych w Gminie Mucharz (22)

Procedura współpracy partnerskiej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz (23)

Procedura wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (31)

Procedura wspierania integracji sektora organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (32)

Procedura tworzenia partnerstw lokalnych w Gminie Mucharz (33)

Zobacz także:

Człowiek - najlepsza inwestycja - strona www

 

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

 Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: