N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
11
757
2620
16184
23951
4301301

500+

Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +". W Gminie Mucharz program będzie realizowany przez Referat Finansowy Urzędu Gminy. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu.


Program „Rodzina 500 +" to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy dotyczy to dziecka niepełnosprawnego). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „500+" na drugie i kolejne dziecko, powinni złożyć wniosek zawierający podstawowe dane o osobie wnioskującej oraz informacje na temat dzieci, które będą objęte świadczeniem wychowawczym (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny).

pobierz wniosek (pdf)

pobierz wniosek (doc)

Rodzice i opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) mogą ubiegać się ponadto o wypłatę świadczenia wychowawczego dla pierwszego lub jedynego dziecka. Wówczas do powyższego wniosku trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

pobierz oświadczenie

  • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

pobierz oświadczenie

  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;

pobierz oświadczenie

  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • inne dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych;

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie, pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, uwzględnia się jako członka rodziny. Do dochodu należy zaliczyć także alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 01.07.2016 roku, świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia. Po 1 lipca 2016 roku środki w ramach programu będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+" trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane są na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., dzięki czemu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we wrześniu 2016 roku.

Przydatne linki:

 


Składnie wniosków drogą elektroniczną

Bankowość elektroniczna

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Jak podkreśla resort rodziny, rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www)

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

Portal Emp@tia (www)

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

ePUAP (www)

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby.

 

 Zobacz także:

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: