N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

LGD Gościniec 4 Żywiołów

Stowarzyszenie „Gościniec" powstało w 2006 roku zrzeszając przedstawicieli czterech gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Sułkowic. Stowarzyszenie będąc Lokalną Grupą Działania (LGD) jest podmiotem skupiającym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego.

Inicjatorem powołania LGD była gmina Lanckorona, która przyjęła na siebie w 2005 roku zobowiązanie zbudowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru 4 gmin. W strategii zostały zebrane pomysły mieszkańców 4 gmin tworząc spójną wizję i ciekawy produkt turystyczny obszaru „Gościńca". Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin, zostały zdefiniowane w nazwach żywiołów przypisanych do gmin: Gmina Sułkowice - Ogień, Lanckorona - Powietrze, Stryszów - Ziemia, Mucharz - Woda.

W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec" podjęła Rada Gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w sierpniu 2008 z naszego LGD wystąpiła gmina Sułkowice. Kalwaria Zebrzydowska wniosła ze ze sobą żywioł Drewna, który zastąpił sułkowicki Ogień.Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16 XII 2008 rozszerzyło swoją nazwę z „Gościniec" na „Gościniec 4 żywiołów" i ma formułę Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Zobacz także:

Strona Gościńca 4 Żywiołów

Kolor i tekst

Newsletter: