N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Projekty i granty

Informacje o projektach

Projekty realizowane na terenie Gminy Mucharz w 2012 r. w ramach MRPO, PROW i innych programów pomocowych, 27.07.2012

Projekty ze środków zewnętrznych 2004-2013, 26 X 2011

Projekty unijne realizowane w latach 2007-2013, 19 V 2010


Projekty inwestycyjne

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koziniec

Likwidacja barier architektonicznych w ZOZ Mucharz, 19 II 2010


Projekty pozostałe

Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mucharz na lata 2014-2032, 21.11.2014

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mucharz na lata 2014-2032, 21.11.2014

Projekt polsko-słowacki "Piękno niejedno ma imię"

Projekt "Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz" (Zespół Szkół w Jaszczurowej)

Odważniej patrzę w przyszlość, 22.02.2013

Zakup sprzętu dla Klubu Fotograficznego „OKNO" oraz organizacja warsztatów, plenerów i wystawy fotograficznej „Cuda 4 gmin", 02.02.2013

Utworzenie i organizacja zajęć tanecznych oraz zakup strojów dla dziecięcej formacji tanecznej w Mucharzu, 02.02.2013

Podniesienie jakości usług wokół zbiornika Świnna P., 3.01.2013

Bądźmy aktywni zawodowo... zobacz więcej

Odważniej patrzę w przyszłość - pomoce dydaktyczne, 25 X 2012

Odważniej patrzę w przyszłość - realizacja zajęć, 25 X 2012

Odważniej patrzę w przyszłość, 25 X 2012

Moje Małe Przedszkole, 2009-2012

Jeżdżę z głową - program jazdy na nartach i snowboardzie, 16 I 2012

Rozśpiewane przedszkolaki, SP Świnna Poręba, 13 IX 2011

Zajączek w przedszkolu, SP Świnna Poręba, 13 IX 2011

Dobro małego dziecka, 27 VII 2011

Dobro małego dziecka, 1 IX 2010

W 52 dni dookoła świata, 31 VIII 2010

Nauczmy misie czytać, 31 VIII 2010

Radosna szkoła, 25 II 2010

Wdrażanie modelu samooceny CAF, 19 II 2010

   

Kolor i tekst

Newsletter: