N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
654
845
2129
14005
22804
4366025

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mucharz


Informacja 23.05.2019 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach: 23.05.2019 r. – 25.06.2019 r.)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia


Zobacz: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mucharz, 16.05.2019 r. (pdf)


Informacja 28.02.2019 r.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 28.02.2019 r. projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz został przekazany do uzgodnienia i opiniowania odpowiednim instytucjom.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz"

Wójt Gminy informuje, że w dniu 28.02.2019 r. projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz został przekazany do uzgodnienia i opiniowania odpowiednim instytucjom w celu realizacji procedury wskazanej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. )

ETAP I:

 1. Prace przygotowawcze, wdrożenie procedury prawnej.
 2. Uzyskanie podkładów mapowych.
 3. Inwentaryzacja urbanistyczna terenu.
 4. Zebranie pozostałych materiałów wyjściowych, w tym wniosków do projektu MPZP
 5. Analiza uwarunkowań
 6. Koncepcja planu

ETAP II:

 1. Opracowanie projektu zmiany.
 2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych
 3. Przekazanie projektu MPZP do uzgodnienia i opiniowania z dniem (aktualnie procedowany)

ETAP III:

 1. Przygotowanie planu MPZP do wyłożenia do publicznego wglądu

ETAP IV:

 1. Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.
 2. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu.
 3. Rozpatrzenie uwag wniesionych w czasie w czasie wyłożenia do publicznego wglądu
 4. Przedstawienie projektu MPZP do uchwalenia. Ewentualne dokonanie uzupełnień i/lub usunięcie wskazanych przez Wojewodę uchybień.

 

Zobacz także:

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: