N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
825
606
1431
16957
43026
4255538

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Informacja w sprawie zasad i trybu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Mucharz w 2019 r.


Informacja 25.03.2019 r.

Wójt Gminy Mucharz informuje, że Sołecka Komisja Wyborcza dla Sołectwa Skawce przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Soleckiej sołectwa Skawce w Urzędzie Gminy w Mucharzu pk. nr 5 w dniach:

  • 28.03.2019 r. w godz. od 13.00 do 14.00

Wybory bezpośrednie członków Rady Sołeckiej odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 - 16.00 w Świetlicy w budynku komunalnym w Skawcach.

Wójt Gminy
/-/ Renata Galara

 


1. Wybory sołtysa i członków rad sołeckich zostały zarządzone przez Wójta Gminy Mucharz – Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20 luty 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Mucharz na dzień 07 kwietnia 2019 r. (niedziela).

2. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie (ukończył 18 lat, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu).

3. Kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej Komisji Wyborczej w formie list kandydatów wraz z wykazem osób popierających listę w terminach określonych w kalendarzu wyborczym – zał. nr 2 do Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20 luty 2019r.

4. Zgłoszenia kandydata na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może dokonać mieszkaniec danego sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

5. Każda zgłoszona lista powinna być poparta podpisami co najmniej 10 wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy.

6. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

7. Jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

8. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statutach Sołectw lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.

9. Wybory w sołectwach przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze, spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w składzie 5 osób.

10. W przypadku zgłoszenia do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie. Jeżeli liczba kandydatów do komisji jest mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt Gminy spośród uprawnionych wyborców.

Zobacz także:

 

Kalendarz wyborczy i siedziby komisji 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: