N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
738
1212
2645
12588
21206
4341804

Ostatnia sesja tej kadencji

Zasłużony dla Gminy Mucharz

W piątek 19 października 2018 r. w GOKiC w Mucharzu odbyła się 28 sesja VII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Przyznano statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" oraz podziękowano wójtowi i radzie na koniec kadencji.

Sprawy gminy

W sesji rady gminy udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola , prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów, radny powiatowy, proboszcz parafii w Mucharzu oraz przedstawiciele środowiska ZHP.

Zebranie prowadzone przez przewodniczącą rady p. Annę Filę oraz w-ce przewodniczącą p. Teresę Szczurek rozpoczął wójt gminy p. Wacław Wądolny informując o działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdania swoje przedstawiła również rada gminy i komisje. Podjęto uchwały m.in. w sprawie:

  • Programu ochrony środowiska dla gminy Mucharz
  • Programu opieki nad zabytkami dla gminy Mucharz
  • Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • Zmiany statutu GOPS w Mucharzu
  • Ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
  • Zmiany do uchwały budżetowej
  • Dotacji celowej dla OSP w Jaszczurowej

Zasłużony dla Gminy Mucharz
Podczas sesji wręczono akty i statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" . Otrzymali je kolejno p. Maria Roman – laudację odczytał p. Wacław Wądlony, p. Witold Wata – laudację odczytała p. M. Czechowicz, p. Anna Fila – laudację odczytała p. M. Czechowicz oraz 130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza" im. Księcia Józefa Poniatowskiego – laudację odczytał p. Wacław Wądolny. Statuetki wręczono po nadaniu uchwałą Rady Gminy jako wyraz szczególnego uhonorowania za wybitne zasługi na rzecz Gminy Mucharz.

W każdej społeczności lokalnej pojawiają się ludzie, organizacje, których aktywność, obywatelska postawa i zaangażowanie w rozwój tej społeczności są dostrzegane i zasługują na wyróżnienie. Są również ludzie i organizacje, które przynoszą chwałę swojemu środowisku poprzez wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.
Z uchwały Rady Gminy Mucharz z dn. 31.03.2014 r.

Pożegnania
Sesja ta była prawdopodobnie ostatnią, w której uczestniczyli radni oraz wójt obecnej kadencji. Z tej okazji p. Wacław Wądolny podziękował za wieloletnią współpracę z radą gminy, paniami przewodniczącymi oraz komisjami.

Z kolei wójt przyjął słowa podziękowań od wszystkich obecnych, w szczególności zaś od przewodniczących i rady gminy Mucharz p. Anny Fili, p. Teresy Szczurek, p. Witolda Waty, przedstawicielek sołtysów gminy p. Krystyny Siwek i p. Lucyny Sitarz, dyrektora i pracowników GOKiC p. Grzegorza Jamroza i p. Moniki Radwan, proboszcza księdza Krzysztofa Strzelichowskiego, dyrektorów szkół p. Janiny Kunowskiej, p. Beaty Polak i p. Mariana Fujaka, przedstawicieli ZHP phm. Doroty Polan, sam. Wiktorii Kudzi, hm. Roberta Kadeli oraz od prezes LGD p. Renaty Bukowskiej. (R.Kadela)

Ostatnia sesja tej kadencji (foto R.Kadela)

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: