N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Rada Gminy i Komisje

| Protokoły | Uchwały | Protokoły Komisji |

Najbliższa sesja:  23 Sesja, 21.12.2017, godz. 12.30, Urząd Gminy w Mucharzu

Zobaczinformacja w załączniku


Skład Rady Gminy 2014-2018:

  • Czechowicz Marta - Koziniec
  • Fila Anna - Jaszczurowa, przewodnicząca
  • Głuszczak Kazimierz – Świnna Poręba
  • Gurdek Małgorzata - Koziniec
  • Huber Robert - Skawce
  • Kupczyk Antoni - Mucharz
  • Mosór Michał – Świnna Poręba
  • Pilarczyk Małgorzata – Świnna Poręba
  • Pławny Janusz - Jaszczurowa
  • Radwan Monika - Koziniec
  • Rolka Andrzej - Mucharz
  • Sikora Tadeusz - Skawce
  • Szczurek Teresa – Mucharz, wiceprzewodnicząca
  • Wata Witold - Mucharz
  • Woźniak Zdzisław - Jaszczurowa

Dyżury:

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila

  • I wtorek miesiąca: 15.00-16.00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Szczurek

  • III czwartek miesiąca: 15.00-16.00

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

  • Woźniak Zdzisław - przewodniczący
  • Szczurek Teresa - wiceprzewodnicząca
  • Głuszczak Kaziemierz - członek
  • Gurdek Małgorzata - członek
  • Rolka Andrzej - członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

  • Huber Robert - przewodniczący
  • Radwan Monika - wiceprzewodnicząca
  • Fila Anna - członek
  • Kupczyk Antoni - członek
  • Mosór Michał - członek

Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Opieki Społecznej

  • Wata Witold - przewodniczący
  • Pilarczyk Małgorzata - wiceprzewodnicząca
  • Czechowicz Marta - członek
  • Pławny Janusz - członek
  • Sikora Tadeusz - członek

Komisja Rewizyjna

  • Głuszczak Kazimierz - przewodniczący
  • Czechowicz Marta - członek
  • Kupczyk Antoni - członek
  • Mosór Michał - członek

 

Rota ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolor i tekst

Newsletter: